Personlig och gemensam filyta

ITS erbjuder två tjänster för filyta, en för anställda som kallas Min filyta och en för institution eller enhet som kallas för Gemensam filyta. Filerna lagras på servrar i universitetets drifthallar och är åtkomliga genom universitetets fasta datanät eller via eduroam.

Min filyta kan användas av anställda vid Umeå universitet. Gemensam filyta kan användas av institutioner eller enheter vid Umeå universitet.

  • Filerna lagras på servrar i ITS datorhallar på campus
  • Backup en gång per dygn
  • Möjlighet att ta tillbaka raderad information upp till 60 dagar efter du kastat filerna

Pris

22 kronor per månad i fast kostnad samt en rörlig del om 5 kronor per GB och månad.

Exempel på månadskostnader

Fast kostnad Använd volym Rörlig kostnad Total kostnad
22 kr/mån 1  GB 5 kr/mån 27 kr/mån
22 kr/mån 4 GB 20 kr/mån 42 kr/mån
22 kr/mån 20 GB 100 kr/mån 122 kr/mån

Beställ tjänsten

Tjänsten beställs av prefekt/enhetschef (eller motsvarande) via Servicedesk.

Min Filyta

Bekräftelse skickas via e-post till personen som tjänsten beställts åt. Bekräftelsen innehåller information om hur åtkomst till filytan sker.

Gemensam filyta

Åtkomst och sökväg skickas till den som beställt tjänsten, vilken i sin tur informerar personal vid institutionen eller enheten.

Tjänsten blir tillgängligt direkt efter beställning.

Åtkomst utanför campus

Om du befinner dig utanför campus behöver du VPN för att komma åt Filytan.

Elin Sköld
2020-01-31