Flytt och felanmälan

Ibland fungerar inte mobiltelefonin som den ska, eller du behöver hjälp att flytta över ditt abonnemang. Här finns information om hur du kan få hjälp och stöd.

Felanmälan för Tele2-abonnenter

Har du en mobiltelefon med Tele2-abonnemamng och upplevt störningar i mobilsamtal? Du kan anmäla problemet till Umeå universitets Teleservice för att underlätta felsökning.

Hur gör jag för att flytta över mitt nuvarande abonnemang som är privat eller ägs av en organisation till Umeå universitet?

För att flytta över ett abonnemang till Umeå universitet krävs godkännande av den som äger abonnemanget samt en beställning och medgivandet om löneavdrag. Beställningsblanketten hittar du här.

Skriv ut den ifyllda beställningen, dubbelsidigt. Du och din chef eller prefekt skriver sedan under den utskrivna pappersblanketten. När ni båda har skrivit under, scannas pappersbeställningen in till en PDF-kopia. PDF-kopian skickas sedan till teleservice@umu.se. Pappersoriginalet sparas på institutionen eller enheten.

Resterande uppgifter hanterar Teleservice, samt meddelar dig när ärendet är klart.

E-postmeddelandet måste dessutom innehålla följande för att teleservice ska kunna genomföra en flytt av ett abonnemang,

  • Organisationsnummer eller personnummer
  • Mobilnummer
  • Namn och telefonnummer på ansvarig i den organisation som godkänt att överlämna abonnemanget

Hur gör jag för att flytta mitt nuvarande abonnemang på Umeå universitet till mig som privat användare eller till en organisation?

Du som ska ta över abonnemanget skickar ett e-postmeddelande till Teleservice. Om överlåtelsen skall gälla från ett visst datum, skriv in det datumet. Du kan med fördel önska abonnemangsform men om du inte gör det så får du Tele2. Abonnemanget går att ändra på senare.

Resterande uppgifter hanterar Teleservice, samt meddelar dig när ärendet är klart.

E-postmeddelandet måste innehålla följande för att Teleservice ska kunna genomföra flytten:

  • Ditt personnummer inklusive de 4 sista siffrorna/Organisationsnummer
  • Leveransadress dit det nya simkortet ska skickas
  • Din postadress
  • Mobilnummer
  • Namn och telefonnummer på den nya organisation som godkänt att ta emot abonnemanget
  • Önskat datum för flytt (minst 10 dagar från dagens datum)

Vilken policy har Umeå universitet för mobila abonnemang och distansarbete?

I Policy för distansarbete vid Umeå universitet definieras som distansarbete de fall där det finns en skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivare (chef) och arbetstagare som reglerar villkoren för distansarbetet. Distansarbete förutsätter alltså att en sådan överenskommelse finns. Saknas en sådan räknas arbetet i hemmet som enstaka tillfällen (se nedan).

Överenskommelse om distansarbete ska bland annat innehålla beräknade kostnader för införskaffandet av utrustning. Arbetsgivaren ersätter kostnader för telefonsamtal i tjänsten, men något specifikt krav på mobil täckning vid distansarbete finns inte.

I de fall en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren omfattar behov av mobil täckning ska det, innan sådan överenskommelse tecknas, ske i samråd med Telechef.

Arbete i hemmet vid enstaka tillfällen hanteras enligt riktlinjer vid respektive institution/enhet. Grundprincipen är att arbetstagaren själv löser de behov som uppkommer för att möjliggöra arbete i hemmet eller i ett fritidshus.

Hur påverkas täckningen? 

Tele2 levererar de mobila tjänsterna och täckningen blir därför lite annorlunda. Gällande mobila bredbandslösningar har Tele2s 3G- och 4G-nät ungefär motsvarande täckning och kapacitet som Telias. Vid en jämförelse av täckning och kapacitet för taltrafik har Tele2 däremot en något lägre täckningsgrad, men uppfyller fortfarande grundkraven enligt avropet.
Mer information om täckningen finns på Tele2s täckningskarta.

Anja Axelsson
2018-06-20