Programvaror och licenser

Här hittar du information om programvaror och licenser för Umeå universitet.

Institutioner och enheter ska använda de avtal som Umeå universitet har tecknat med programtillverkarna för att få tillgång till programmen till förmånliga priser.

För att få tillgång till dessa programvaror ska institutionen/enheten underteckna en förbindelse om distribution av programvara samt utse en licensansvarig. 

På universitetets Programserver kan den som är licensansvarig ladda hem installationsfiler och rapportera in uttagna licenser. Kostnaden för utplockade licenser faktureras respektive institution/enhet.

Programserver och förbindelser

SPSS

Licenser för SPSS rapporteras i Wisum.

Wisum

Program som inte finns i Programservern

Program som inte finns i Programservern kan du ofta köpa från upphandlade avtal. Kontakta ITS för att få hjälp att hämta de program och licenser som din institution eller enhet behöver.

Kontakta din licensansvarig när du behöver ny programvara

Som användare är det viktigt att du kontaktar licensansvarig på din institution när du är i behov av en ny programvara. Tänk på att programvaror som laddas ner från nätet kan kräva licens även om de vid en första anblick ser ut att vara gratis.

Vissa företag genomför regelbundet revisioner och universitetet kan krävas på bötesbelopp om korrekt licens inte lösts för en programvara. Programvaror som laddas ner från nätet kan även innehålla reklam eller program som både kan störa ditt arbete och i värsta fall riskera informationssäkerheten.

Om du behöver hjälp, kontakta din institutions licensansvarig eller ITS Servicedesk.

Tillverkaren bestämmer villkoren för licensen

Det är alltid tillverkaren som bestämmer vilka licensvillkor som gäller för ett program. Om du vill läsa licensvillkoren hittar du dem på respektive tillverkares webbplats. Oftast gäller att den som köper en licens har rätt att använda licensen, men att den inte på något sätt äger själva licensen.

Relaterad information

Support

För teknisk support eller leveransfrågor kontaktar du universitetets Servicedesk.
Telefon: 090 - 786 63 00

Elin Sköld
2020-05-28