Programvaror och licenser

Här hittar du information om programvaror och licenser för Umeå universitet.

Institutioner och enheter ska använda de avtal som Umeå universitet har tecknat med programtillverkarna för att få tillgång till programmen till förmånliga priser.

Kontakta din licensansvarig när du behöver ny programvara

Som användare bör du kontakta licensansvarig på din institution när du är i behov av en ny programvara. Tänk på att programvaror som laddas ner från nätet kan kräva licens även om de vid en första anblick ser ut att vara gratis. Vissa företag genomför regelbundet revisioner och universitetet kan krävas på bötesbelopp om korrekt licens inte lösts för en programvara.

Programvaror som laddas ner från nätet kan även innehålla reklam eller program som både kan störa ditt arbete och i värsta fall riskera informationssäkerheten.

Om din dator är klienthanterad kan du installera de vanligaste programvarorna via Software Center (PC) och Self Service (Mac).

Om programvaran kräver licens (programvara märkt med "licensierad programvara") får licensansvarig automatiskt ett meddelande om att godkänna installationen innan den startar och licensansvarig rapporterar då också in licensen.

Har du inte klienthanteringstjänsten kan programvaror installeras manuellt.

Om du behöver hjälp, kontakta din institutions licensansvarig eller ITS Servicedesk.

Licensansvar

För att universitetet ska kunna köpa rätt antal licenser i enlighet med tecknade avtal behöver varje installerad programvara för dessa avtal rapporteras in till ITS. För att hantera detta så utser varje institution en licensansvarig.

Licensansvarig rapporterar in licenser i Wisum och har även tillgång till en programvaruserver med installationsfiler för de vanligaste programvarorna samt licensnycklar. Kostnaden för utplockade licenser faktureras respektive institution/enhet.

Rapportera in licenser

Utse licensansvarig

För att få tillgång till programvaruservern ska institutionen/enheten underteckna en förbindelse om distribution av programvara samt utse en licensansvarig.

Programserver och förbindelser

Program som inte finns i Programservern

Program som inte finns i Programservern kan du ofta köpa över upphandlade avtal. Kontakta ITS för mer information avseende om det redan finns upphandlade avtal för just de program och licenser som din institution behöver.

Tillverkaren bestämmer villkoren för licensen

Det är alltid tillverkaren som bestämmer vilka licensvillkor som gäller för ett program. Om du vill läsa licensvillkoren hittar du dem på respektive tillverkares webbplats. Oftast gäller att den som köper en licens har rätt att använda programvaran, men att den inte på något sätt äger själva licensen.

Relaterad information

Support

För teknisk support eller leveransfrågor kontaktar du universitetets Servicedesk.
Telefon: 090 - 786 63 00

Elin Sköld
2020-08-14