Funktionsnedsättning

Här kan du läsa om de program som Umeå universitet erbjuder som ger stöd för personer med läs- och skrivsvårigheter eller synnedsättning. Här hittar du även information om vad som gäller när du ska ladda ner programmen beroende på om du har en privat dator eller en dator som ägs av universitetet.

Programutbud

Program Beskrivning Support
Stava Rex (PC, Mac) Rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Programmet passar personer med läs- och skrivsvårigheter eller personer som har svenska som andraspråk. http://www.oribi.se/support/
SpellRight2 (PC, Mac) Rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i engelsk text. Programmet passar personer med läs- och skrivsvårigheter eller personer som har engelska som andraspråk. http://www.oribi.se/support/
Saida (PC, webb) Ordprediktionsprogram som föreslår ord under inskrivning. Önskat ord infogas från en förslagsruta som presenterar ett antal ord samtidigt. Programmet fungerar även för stavningskontroll i förväg och finns på fem språk. Programmet passar personer med olika sorters funktionshinder, till exempel läs- och skrivsvårigheter. http://www.oribi.se/support/
Gustavas ordböcker
(PC, Mac, Linux)
Ordbok, svensk och svensk/engelsk, som hittar rätt ord även vid felstavning och som söker efter ord på ljudbilden. Talsyntes. Programmet passar personer med olika sorters funktionshinder, till exempel läs- och skrivsvårigheter. https://www.studentlitteratur.se/#sida/support/33545
ClaroRead Plus PC Talsyntesprogram med stöd för flera språk som kan läsa upp text i Microsoft Word och Internet Explorer. http://www.svensktalteknologi.se/?pge_id=17
WordRead Plus Mac Talsyntesprogram med stöd för flera språk som kan läsa upp text i Microsoft Word och Internet Explorer. http://www.svensktalteknologi.se/?pge_id=17

 

För universitetsägda datorer

Om du har en dator som ägs av universitetet (arbetsstationer, labbdatorer och så vidare) kan du installera de program som har licenser som inte är tidsbegränsade. Kontakta den som är licensansvarig på din institution eller enhet för att få hjälp att hämta programmen via Programservern.

För privata datorer

Som anställd vid Umeå universitet kan du kostnadsfritt ladda ned och installera programmen på din privata dator. Licenserna för programmen gäller 1 år i taget. När 1 år har gått måste du förnya licenserna.

Läs mer om hur du får tillgång här

Åsa Nordström
2017-08-08