Spam, virus och intrång

Du som användare har ett ansvar att skydda både dig själv och universitetet från spam, virus och intrång. Utbilda dig och håll dig uppdaterad genom bloggarna Driftinformation och IRT-information. Om du ändå drabbas av något kan du alltid kontakta din IT-kontaktperson eller IRT-gruppen.

Som användare har du en del av ansvaret för vår gemensamma IT-säkerhet. Du måste till exempel se till att din dator och de program du använder är uppdaterade vilket är ett sätt att skydda sig mot intrångsförsök, datorvirus och annat. Universitet ger även regelbundet olika utbildningar inom IT-säkerhet.

Misstänker du intrång eller har fått konstig e-post?

Då vänder du dig till IRT (Incident Response Team). De ger råd och stöd kring olika typer av IT-säkerhetsincidenter, i allt från misstanke om konstig e-post till att du misstänker intrång av olika slag. IRT når du på abuse@umu.se.

Läs mer om IRT

Håll dig informerad!

IRT-bloggen hittar du viktig information om aktuella händelser men även annat relevant som du kan behöva veta.

Checklista för IT- och informationssäkerhet

Som ett stöd i den dagliga verksamheten har det tagits fram en checklista för anställda vid Umeå universitet, med nio punkter som bör efterlevas:

  1. Var rädd om ditt lösenord för dator och telefon samt lås din dörr.
  2. Var noga med säkerhetskopiering, virusskydd och uppdateringar av datorer/mobila enheter. Gamla programversioner kan innehålla sårbarheter. Ta reda på vilka riktlinjer som gäller
  3. Tänk på vilken miljö du befinner dig då du hanterar information – exempel vid samtal, utskrifter och på skärm
  4. Använd bara IT-tjänster som är godkända ur såväl informationssäkerhets- som personuppgiftshänseende. Av ITS upphandlade och tillhandahållna tjänster uppfyller ställda krav.
  5. Se upp med phishing och liknande försök att via falska e-postbrev eller webbformulär lura av dig personliga uppgifter. Universitetets IT-personal frågar aldrig efter ditt lösenord i e-post.
  6. Lagra inte personuppgifter eller annan känslig information i molntjänster samt tänk på att inte skicka känslig information via e-post.
  7. Surfa med omdöme. Det kan räcka med att besöka en viss webbsida för att din dator/dina mobila enheter ska smittas med skadlig kod. Anmäl incidenter till abuse@umu.se - de bidrar också med råd och stöd.
  8. Anmäl dina behandlingar av personuppgifter till universitetets personuppgift ombud pulo@umu.se.
  9. Säkerställ att informationen som ska bevaras arkiveras, förbered för arkivering redan när du börjar informationsinsamlandet.

Har du fått konstig e-post?

Anmäl abuse
abuse@umu.se

Håll dig uppdaterad! IRT-information:
https://it-status.umu.se/irt

Relaterad information

Åtgärder efter intrång
Lösenord
Virus
Skräppost - Spam

För att komma åt dokumenten krävs att du är inloggad på Aurora

Behöver du IT-support?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Håll dig uppdaterad! Driftinformation:
https://it-status.umu.se/driftinfo

Mattias Wallmark
2016-12-02