Användarkonto (Umu-id)

För att kunna logga in i de flesta av universitetets system och tjänster använder du ett Umu-id. Umu-id hette tidigare CAS. Kontot består av ett användarnamn och ett lösenord och lösenordet måste bytas en gång om år.

Ett användarkonto, Umu-id, skapas automatiskt när en person kommer in i personalsystemet, antingen som anställd eller anknuten. Den nya användaren måste sedan aktivera sitt konto innan det kan användas.

Jag vill aktivera mitt Umu-id

Det finns ingen begränsning i giltighetstid för själva Umu-id, men efter avlutat arbete/studier begränsas rättigheterna för access in i universitetets IT-system.

Byt lösenord minst en gång per år

Du som anställd måste byta lösenord till ditt Umu-id minst en gång per år. Du får en påminnelse via e-post om att byta lösenord 14 dagar innan ditt lösenord går ut. Om du inte byter lösenord i tid, kommer du tillfälligt att förlora åtkomsten till tjänster som är kopplade till ditt id. Tjänster som berörs är till exempel Cambro, PASS, EpiServer (webbpublicering), e-post och inloggning i din dator. I Manual hittar du information om hur du byter ditt lösenord.

Umu-id för studenter

Studenter kan få tillgång till sitt Umu-id på fyra sätt:

  1. Nya studenter som antas till universitetet får aktiveringskoder hemskickade till sin folkbokföringsadress. Med dessa koder kan studenten sedan aktivera sitt Umu-id via Internet.
  2. Aktivering av användarkontot kan genomföras med studentens användare på Antagning.se. Aktivering via Antagning.se är tillgänglig från första veckan i augusti respektive januari, beroende på om studenten ska börja läsa på höst- respektive vårterminen
  3. Studenten kan besöka ITS och mot uppvisande av giltig legitimation få aktiveringskoder direkt i hand för aktivering via Internet.
  4. Om inget av alternativen är lämpligt eller reellt under rådande omständigheter kan studenten nyttja ett ytterligare alternativ där en scannad giltig legitimation laddas upp till ITS via en webbtjänst och därefter erhåller aktiveringskoder för aktivering via Internet.

Support

För teknisk support eller leveransfrågor kontaktar du universitetets Servicedesk.
Telefon: 090-786 63 00

Elin Sköld
2020-04-15