Användarkonto (Umu-id)

För att kunna logga in i de flesta av universitetets system och tjänster använder du ditt Umu-id. Umu-id hette tidigare CAS. Kontot består av ett användarnamn och ett lösenord.

Ett användarkonto, Umu-id, skapas automatiskt när en person kommer in i personalsystemet, antingen som anställd eller anknuten. Den nya användaren måste sedan aktivera sitt konto innan det kan användas.

Jag vill aktivera mitt Umu-id

Det finns ingen begränsning i giltighetstid för själva Umu-id, men efter avslutat arbete/studier begränsas rättigheterna för access in i universitetets IT-system.

Byt lösenord minst en gång per år

Du som anställd måste byta lösenord till ditt Umu-id minst en gång per år. Du får en påminnelse via e-post om att byta lösenord 14 dagar innan ditt lösenord går ut. Om du inte byter lösenordet i tid kommer du tillfälligt att förlora åtkomsten till tjänster som är kopplade till ditt id. Tjänster som berörs är till exempel Cambro, PASS, EpiServer (webbpublicering), e-post och inloggning i din dator. I Manual hittar du information om hur du byter ditt lösenord.

Umu-id för studenter

Umu-id för studenter, umu.se

Support

För teknisk support eller leveransfrågor kontaktar du universitetets Servicedesk.
Telefon: 090-786 63 00

Elin Sköld
2020-06-29