Tjänster för att samarbeta

Här finns information om de verktyg som du kan använda för att samarbeta med personer inom universitetet och med externa kollegor.

Office 365

Office 365 innehåller flera applikationer som du kan använda för att till exempel spara och lagra filer, hantera dokument, kommunicera och samarbeta med kollegor inom och utanför universitetet.

Office 365

Teams

Teams är en applikation för samarbete som ingår i Office 365.

Teams

Trygg filyta

Trygg filyta är en samarbetsyta för lagring av information med högt skyddsvärde, till exempel känsliga personuppgifter.

Trygg filyta

Hantera och lagra informationen säkert

Du måste själv säkerställa att du lagrar och hanterar din information på rätt sätt och i rätt tjänst.

I Office 365 ska du lagra och hantera arbetsmaterial och information som är icke skyddsvärd eller skyddsvärd, till exempel som inte innehåller känsliga personuppgifter eller sekretess.

I Trygg filyta ska du lagra och hantera information med betydande eller högt skyddsvärde, till exempel känsliga personuppgifter, sekretess känsliga forskningsdata eller annan känslig verksamhetsinformation.

Logga in i Office 365

Logga in med Umu-id och ditt lösenord

Logga in i Office 365

Beskrivning av vilken information du får lagra och hantera i vilken tjänst

Elin Sköld
2020-07-07