Digitala möten och samarbeten

Universitetet har flera tjänster som du kan använda för att samarbeta och ha möten med personer inom och utanför universitetet.

Vilken tjänst ska jag använda?

Samarbeten och kommunikation

Använd Teams eller SharePoint för att samarbeta, lagra och dela gemensamma filer med en eller flera personer. I Teams kan du dessutom chatta och ha digitala möten. 

Mer om Teams

Mer om SharePoint

Digitala möten

Använd Skype, Zoom och videokonferens för digitala möten.

Mer om Skype

Mer om Zoom

Mer om videokonferens

Fillagring

OneDrive kan du använda för att lagra dina egna filer. Behöver du lagra filer med högt skyddsvärde ska du använda Trygg filyta.

Mer om OneDrive

Mer om Skyddade dokument

Ta reda på vilken tjänst som passar dina behov bäst

  Teams (O365) Share-Point (O365) OneDrive (O365) Skyddade dokument Skype Zoom Video-konferens
Jag vill ...              
Lagra filer              
Lagra egna filer     X        
Lagra gemensamma filer X X   X      
Dela filer med personer inom Umu X X X X      
Dela filer med personer utanför Umu X X X        
Lagra filer av högt skyddsvärde (t ex känsliga personuppgifter, sekretess)       X      
Samarbeta              
Samarbeta tillsammans med flera inom Umu X X          
Samarbeta tillsammans med flera inom och utanför Umu X X          
Redigera filer samtidigt med andra X X X        
Skapa och fördela arbetsuppgifter med kollegor X            
Ha möten och kommunicera              
Kommunicera och dela information med gruppen i ett flöde X X          
Chatta X       X X  
Ha videomöten X       X X X
Visa presentation/dela datorskärm eller filer X       X X X
Ringa X       X X X
Tillgänglighet              
Mobilapp X X X   X X  
               

Hantera och lagra informationen säkert

Du måste säkerställa att du lagrar och hanterar din information på rätt sätt och i rätt tjänst.

I Office 365 ska du lagra och hantera arbetsmaterial och information som är icke skyddsvärd eller skyddsvärd, till exempel som inte innehåller känsliga personuppgifter eller sekretess.

I Skyddade dokument ska du lagra och hantera information med betydande eller högt skyddsvärde, till exempel känsliga personuppgifter, sekretess känsliga forskningsdata eller annan känslig verksamhetsinformation.

Logga in i Office 365

Logga in med Umu-id och ditt lösenord

Logga in i Office 365

Undervisa online

De verktyg som finns för dig som vill börja undervisa online hittar du under Utbildning och forskning, Undervisa online.

Skapa digitala whiteboards

Whiteboard är ett komplement till universitets mötesverktyg. Applikationen underlättar digitala samarbeten då den gör det möjligt att skapa digitala whiteboardtavlor där du kan göra post-its, skriva text, rita samt montera bilder och dokument.

Läs mer om Whiteboard

Elin Sköld
2021-01-19