Tjänster för att samarbeta

Här finns information om de verktyg som du kan använda för att samarbeta med personer inom universitetet och med externa kollegor.

Vilken tjänst ska jag använda?

Ta reda på vilken tjänst som passar dig och dina behov bäst.

  Teams Sharepoint OneDrive Trygg filyta
Jag vill ...        
Lagra        
Lagra egna filer     X  
Lagra gemensamma filer X X   X
Dela filer med personer inom Umu X X X X
Dela filer med personer utanför Umu X X X  
Lagra filer av högt skyddsvärde (t ex känsliga personuppgifter, sekretess)       X
Samarbeta        
Samarbeta tillsammans med flera inom Umu X X    
Samarbeta tillsammans med flera inom och utanför Umu X X    
Redigera filer samtidigt med andra X X X  
Skapa och fördela arbetsuppgifter med kollegor X      
Ha möten och kommunicera        
Kommunicera och dela information med gruppen i ett flöde X X    
Chatta X      
Ha videomöten X      
Ringa X      
Tillgänglighet        
Mobilapp X X X  

Mer om tjänsterna

Här finns länkar till mer information om tjänsterna och instruktioner som visar hur du använder dem. 

Teams

Teams är en applikation för samarbete som ingår i Office 365.

Teams

Sharepoint

Sharepoint är en applikation som ingår i Office 365.

Sharepoint, Microsoft hjälpcenter

OneDrive

OneDrive är en applikation för lagring som ingår i Office 365. I OneDrive kan du ladda upp och spara dina egna filer och mappar. 

OneDrive

Trygg filyta

Trygg filyta är en samarbetsyta för lagring av information med högt skyddsvärde, till exempel känsliga personuppgifter.

Trygg filyta

Hantera och lagra informationen säkert

Du måste säkerställa att du lagrar och hanterar din information på rätt sätt och i rätt tjänst.

I Office 365 ska du lagra och hantera arbetsmaterial och information som är icke skyddsvärd eller skyddsvärd, till exempel som inte innehåller känsliga personuppgifter eller sekretess.

I Trygg filyta ska du lagra och hantera information med betydande eller högt skyddsvärde, till exempel känsliga personuppgifter, sekretess känsliga forskningsdata eller annan känslig verksamhetsinformation.

Logga in i Office 365

Logga in med Umu-id och ditt lösenord

Logga in i Office 365

Beskrivning av vilken information du får lagra och hantera i vilken tjänst

Elin Sköld
2020-08-19