Google Apps, GApps

GApps kommer att avvecklas fram till sommaren 2021. Du som lagrar innehåll i dessa tjänster behöver därför flytta över ditt material till någon av apparna i Office 365.

Gapps ska avvecklas fram till sommaren 2021. Anledningen är att tjänsten inte uppfyller vissa juridiska krav som handlar om GDPR och personuppgiftsavtal. Dessutom har universitetet infört Office 365 - applikationer som erbjuder samma funktionalitet som Gapps.

Vilken tjänst ska jag använda istället?

Du som lagrar innehåll i GApps behöver flytta över ditt material till någon av apparna i Office 365.

På den här sidan finns beskrivningar av vad som går att göra i de olika tjänsterna samt instruktioner om hur du använder dem.

Tjänster för att samarbeta

Hantera och lagra informationen säkert

Du måste säkerställa att du lagrar och hanterar din information på rätt sätt och i rätt tjänst

I Office 365 ska du lagra och hantera arbetsmaterial och information som är icke skyddsvärd eller skyddsvärd, till exempel som inte innehåller känsliga personuppgifter eller sekretess.

Här finns en detaljerad beskrivning av vilken information du får lagra och hantera i vilken tjänst samt en vägledning för informationsklassning.

Lathund för nyttjande av digitala samarbetsverktyg och lagringsytor

Vägledning informationsklassning

Har du frågor som gäller informationssäkerhet och lagring? Kontakta ITS IT-säkerhetsfunktion via Servicedesk.

Inloggning GApps

Support

Support hänvisas till online-hjälp i Googles regi.

Google apps hjälpcenter

Apps learning center

 

Elin Sköld
2020-10-29