Samarbeta med grupper i Teams

Teams är ett socialt samarbetsverktyg i Office 365 som grupper kan använda för att organisera sig, prata med varandra och samarbeta i olika former. Alla anställda kan själv skapa ett Team i Office 365.

Teams är din digitala arbetsplats där du kan:

  • Samla ihop dina kollegor i ett team och strukturera ert arbete utifrån område och behov
  • Kommunicera smidigt med dina kollegor via chatt
  • Samarbeta externa och interna personer
  • Ha videomöten både inom och utanför organisationen
  • Dela, få åtkomst till och redigera filer säkert och samtidigt med andra
  • Strukturera och fördela arbetsuppgifter

Teams - Din digitala arbetsplats

Lär dig om grunderna i Teams. Hur du kan använda chatten för att kommunicera smidigt, ha röst- och videosamtal. Hur den gemensamma ytan, där ni kan kommunicera, dela filer osv kan användas. Hur du bokar in och har digitala möten med dina kollegor. Och mycket mycket mer! Videon är cirka 46 minuter lång och har svensk och engelsk text. Slå på undertext genom att klicka på cc-knappen.

instruktionsfilm för möten i teams

Lär dig de grundläggande funktionerna i ett Teams-möte. Videon är cirka 12 minuter lång och är textad på svenska och engelska. Slå på undertext genom att klicka på cc-knappen.

Team eller kanal?

Ett team kan innehålla flera kanaler. En kanal inom ett team kan vara dedikerat till ett visst ämne, område eller kanske projekt. Alla medlemmar i ett team kan skapa en kanal i teamet.

Skillnaden mellan team och kanal

Skapa tydliga namn och definiera ett syfte

Namnet på teamet eller kanalen ska beskriva vad samarbetet handlar om. Undvik förkortningar och allmängiltiga namn.

Tänk igenom och definiera syftet innan du startar upp ett team eller en kanal. Det måste vara tydligt för samtliga gruppmedlemmar vad samarbetet gäller och syftar till.

Publicera inte känsliga uppgifter och känsliga personuppgifter

Du får inte lagra känsliga personuppgifter eller information som omfattas av sekretess i Teams. Det är till exempel information om hälsotillstånd, skyddade adresser, anbud/upphandling, uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter och sexuella läggning.

Läs mer om personuppgifter

Har du frågor om informationssäkerhet och lagring av filer? Kontakta ITS IT-säkerhetsfunktion via Servicedesk.

Logga in i Office 365

Logga in med Umu-id och ditt lösenord

Logga in i Office 365

Användarforum för Office 365

Här ställer vi frågor, hjälper varandra och delar tips och tricks om Office 365.

Gå med i användarforumet för Office 365

Support

För teknisk support eller leveransfrågor kontaktar du universitetets Servicedesk.
Telefon: 090 - 786 63 00

Elin Sköld
2020-11-17