Kommunikation

Här hittar du information om hur vi på universitetet arbetar med intern och extern kommunikation, presskontakter och i sociala medier. Du hittar också olika typer av mallar och informationsmaterial som du kan använda i din egen kommunikation.

Om du har frågor eller behöver hjälp med universitetsgemensam kommunikation kan du vända dig till Kommunikationsenheten. Varje fakultet har också en egen kommunikatör som arbetar med kommunikationen inom och från fakulteten.  Kontaktuppgifter hittar du under Kontaktinformation på den här sidan.

Köpa formgivning, produktionsledning, fotografering eller film?

Inhousebyrån, kommunikationsenheten är universitetets interna resurs för layout och produktion av informationsmaterial. Hör av dig med dina funderingar!

Vill veta du mer om universitetets kommunikation?

Om du arbetar med intern eller extern kommunikation som till exempel kommunikatör eller informatör eller behöver mer detaljerad information, hittar du det i Kommunikationshandboken i kommunikatörsnätverket. Där hittar du mer om till exempel inköp av kommunikationstjänster, lagstiftning kring bildanvändning och närvaron på sociala medier.

Webbpublicering

Vill du läsa mer om arbete med utbildningssidor, webbpublicering och att skriva för webben, hittar du samlad information på webbpublicering.umu.se.

Kommunikationshandboken

I kommunikationshandboken hittar du information som ger dig stöd i ditt dagliga kommunikationsarbete. Den är främst till för dig som arbetar som kommunikatörer eller med kommunikation som en del av en annan befattning, men alla kan ta del av innehållet.

Handbok för kommunikatörer

Kontakt Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten
901 87 Umeå

Telefon: 090-786 50 70
E-post: komm@umu.se

Besöksadress
Universitetsledningshuset, Plan 4
Universitetstorget 4

Kommunikationschef
Gunilla Stendahl
Telefon: 090-786 51 82
Mobiltelefon: 072-500 79 74

Ledord kommunikation

Umeå universitets kommunikation ska vara:

  • Öppen: Saklig, korrekt, tydlig, ärlig och lätt att förstå.
  • Offensiv: Planerad och steget före.
  • Målgruppsanpassad: Varje budskap anpassas efter de olika mottagargruppernas behov, villkor och förutsättningar.
Kommunikationsenheten
2018-08-28