Beställning av Aktum

Logga in för att se mer information på denna sida.

Umeå universitets medarbetartidning Aktum produceras av Kommunikationsenheten. Den utkommer två gånger om året på både svenska och engelska. Målet är att alla anställda ska ha tillgång till Aktum på det sätt man själv önskar. Därför är det bra om institutioner och enheter meddelar sina behov i detta webbformulär.

Observera att vi behöver få in en beställning per byggnad ifall era medarbetare är uppdelade på flera olika hus på campus.

Om behoven ändras kan ni enkelt uppdatera beställningen genom att fylla i webbformuläret igen.

Formulär

Jonas Lidström
2019-11-27