Beställa film

Genom Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten går det att beställa filmproduktioner och direktsändningar.

Vid frågor gällande film kan du kontakta:

Filmansvarig
Hans Karlsson
hans.karlsson@umu.se
072-554 20 70

Områdeschef
Sara Mejtoft
sara.mejtoft@umu.se
076-148 50 50

Grundpaket

Vid filmuppdrag får kunden alltid en offert på sin specifika film utifrån kundens behov och önskemål.

Klicka på rubrikerna för att läsa mer om paketen och se exempel.

Direktsändning

Består av en produktion med 1-2 stycken teknisk personal, videomixer, 2-3 kameror samt en inklippt PowerPoint presentation om så önskas. Sändningen sker live via Bambuser för omgående distribution till kund som kan vidareförmedla till tex sociala medier.

Exempel direktsändning

LILLA
Längd: maximalt 1 timme livesändning
Paketpris: 8 000 kr (inkl gem)

MELLAN
Längd: maximalt 4 timmar livesändning
Paketpris: 18 000 kr (inkl gem)

STORA
Längd: Maximalt 8 timmar livesändning
Paketpris: 26 000 kr (inkl gem)

Reportagefilm

En reportagefilm består av både intervjuer och miljöskildringar. Den röda tråden i filmen arbetas fram tillsammans med kunden innan inspelning. Den färdiga filmen levereras på UmU Play eller Vimeo för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

STANDARD
Antal medverkande: 1-3 personer intervjuade på maximalt två olika tillfällen på campus.
Miljöbilder: Filmas vid samma tidpunkt som intervjuerna.
Längd: 1-5 min
Paketpris: 21 000 kr (inkl gem)

Med kompletterande speakerröst:
Paketpris: 23 500 kr (inkl gem)

Exempel reportagefilm standard

STORA
Antal medverkande: Flera personer intervjuade vid olika tillfällen.
Miljöbilder: Filmade vid olika tillfällen och på olika platser. Externt material går även att redigera in.
Pris: från 40 000 kr, offert för mer exakt pris (inkl gem)

Exempel reportagefilm stora

Forskarfilm

En forskarfilm består av både intervjuer och miljöskildringar. Den röda tråden i filmen bestäms på plats utifrån forskarens önskemål. Den färdiga filmen levereras på UmU Play eller Vimeo för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Exempel forskarfilm

Antal medverkande: 1 personer intervjuad vid maximalt ett tillfälle på campus.
Miljöbilder: Filmas vid samma tidpunkt som intervjuerna.
Längd: 1-5 min
Paketpris: 18 000 kr (inkl gem)

Med kompletterade speakerröst:
Paketpris: 20 500 kr (inkl gem)

Kortfilm

Kortare filmer som är instruerande eller beskrivande. Den färdiga filmen levereras på UmU Play eller Vimeo för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Exempel kortfilm

Längd: ca 1-2 minuter
Pris: 8 000 – 15 000 kr, offert för mer exakt pris (inkl gem)

Intervjufilm

Kortare intervjuer filmade på en plats på campus med maximalt två intervjupersoner. Den färdiga filmen levereras på Vimeo för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Exempel intervjufilm

Antal medverkande: 1-2 person intervjuad på en och samma plats, vid ett tillfälle på campus.
Miljöbilder: Filmade på samma plats som intervjuerna och vid samma tidpunkt
Längd: 1-2 min
Paketpris: 6 000 kr (inkl gem)

Panelsamtal

Består av en produktion med 4 kameror samt 2-3 medverkande personer och en moderator. Sändningen sker live via Bambuser för omgående distribution till kund som kan vidareförmedla till tex sociala medier.

Exempel panelsamtal

Antal medverkande: 2-3 personer, en moderator
Längd: max 1 timme
Antal kameror: 4 kameror
Paketpris: 15 000 kr (inkl gem)

Infografikfilm

Består av stillbilder, korta filmklipp och grafik som animeras till en kortare informativ film.

Exempel rörlig informationsgrafikfilm

UTAN FOTOGRAF
Antal bilder: 7-10 stycken, varav två kan vara mer avancerade animationer
Bilder: Levereras av beställaren
Längd: 30-40 sek
Pris: 9 500 kr (inkl gem)

MED FOTOGRAF
Antal bilder: 7-10 stycken, varav två kan vara mer avancerade animationer
Bilder: Fotograf från Inhousebyrån vid ett tillfälle på campus
Längd: 30-40 sek
Pris: 12 500 kr (inkl gem)

Animeringar

Rörlig film görs från statiska bilder t.ex. illustrationer. Offert ges för varje nytt projekt.

Exempel på animeringar

Sara Mejtoft
2018-02-12