Beställa film

Genom Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten går det att beställa filmproduktioner och direktsändningar.

Vid frågor gällande film kan du kontakta:

Filmansvarig
Simon Öhman Jönsson
simon.jonsson@umu.se
072-143 31 39

Filmansvarig - Direktsändningar
Hans Karlsson
hans.karlsson@umu.se
072-554 20 70

Grundpaket

Vid filmuppdrag får kunden alltid en offert på sin specifika film utifrån kundens behov och önskemål. Paketpriserna gäller vid filmning under kontorstid samt inom campus.

Klicka på rubrikerna för att läsa mer om paketen och se exempel.

 

Direktsändning

Består av en produktion med 1-2 stycken teknisk personal, videomixer, 2-3 kameror, där en är bemannad men en kameraman samt en inklippt PowerPoint presentation om så önskas. Sändningen sker live via Bambuser för omgående distribution till kund samt eventuella sociala medier.

Exempel direktsändning

LILLA
Längd: maximalt 1 timme livesändning
Paketpris: 8 000 kr (inkl gem)

MELLAN
Längd: maximalt 4 timmar livesändning
Paketpris: 18 000 kr (inkl gem)

STORA
Längd: Maximalt 8 timmar livesändning
Paketpris: 26 000 kr (inkl gem)

TILLÄGGSPAKET
Vid köp av en direktsändning finns möjligheten att köpa tilläggspaket till ett reducerat pris.

Mingelfilm (stor)
I paketpriset ingår filmning av klippbilder under mingel i direkt anslutning till direktsändningen. Arrangören eller liknande får möjlighet att berätta om vad som arrangeras direkt mot kameran samt filmas en kort intervju med 3-5, av arrangören, utvalda personer. De 1-2 aktuella frågorna ska beställaren komma med innan så att filmproducenten kan ställa dessa under filmningen. Klippbilder från direktsändningen går att få med i filmen om det önskas. Filmproducenten finns på plats under 1 timme i anslutning till direktsändningen.

Paketpris: 6 500:-

Intervjufilm (liten)
Kortare intervjuer filmade på en plats på campus med maximalt två intervjupersoner. Den färdiga filmen levereras på Vimeo för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Exempel intervjufilm liten

Antal medverkande: 1-2 person intervjuad på en och samma plats, vid ett tillfälle på campus.
Miljöbilder: Filmade på samma plats som intervjuerna och vid samma tidpunkt
Längd: 1-2 min
Paketpris: 5 300 kr (inkl gem)

Fotobås
I paketpriset ingår att fotograf finns på plats för att fotografera gäster i ett fotobås. Utrustning i form av ljus ingår i priset men ej eventuell bakgrund eller rekvisita. I paketpriset ingår inte visning av bilderna direkt på plats utan bilderna levereras till kund vid ett senare tillfälle efter överenskommelse. Direktvisning på plats samt inmontering av grafiska element som tex logotyp på varje bild går att köpa till mot en extrakostnad. I paketpriset ingår inte bildbehandling.

Längd: 1 timmes fotografering
Paketpris: 5 500 kr (inkl gem)

Längd: 2 timmars fotografering
Paketpris: 6 500 kr (inkl gem)

Direktvisning av bilder: 2 000 kr
Inmontering av grafiska element: 2 000 kr

 

Reportagefilm

En reportagefilm består av både intervjuer och miljöskildringar. Den röda tråden i filmen arbetas fram tillsammans med kunden innan inspelning. Den färdiga filmen levereras på UmU Play eller Vimeo för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

STANDARD
Antal medverkande: 1-3 personer intervjuade på maximalt två olika tillfällen på campus.
Miljöbilder: Filmas vid samma tidpunkt som intervjuerna.
Längd: 1-5 min
Paketpris: 21 000 kr (inkl gem)

Med kompletterande speakerröst:
Paketpris: 23 500 kr (inkl gem)

Exempel reportagefilm standard

STORA
Antal medverkande: Flera personer intervjuade vid olika tillfällen.
Miljöbilder: Filmade vid olika tillfällen och på olika platser. Externt material går även att redigera in.
Pris: från 26 000 kr, offert för mer exakt pris (inkl gem)

Exempel reportagefilm stora

TILLÄGGSPAKET
Textning
Textning av filmen på svenska. Textningen går att ställa på och av om kunden så önskar.

Paketpris: 2 400 kr (inkl gem)

Översättning
Översättning och textning av filmen på engelska. Textningen går att ställa på och av om kunden så önskar.

Paketpris: 3 200 kr (inkl gem)

Forskarfilm

En forskarfilm består av både intervjuer och miljöskildringar. Den röda tråden i filmen bestäms på plats utifrån forskarens önskemål. Den färdiga filmen levereras på UmU Play eller Vimeo för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Exempel forskarfilm

Antal medverkande: 1 personer intervjuad vid maximalt ett tillfälle på campus.
Miljöbilder: Filmas vid samma tidpunkt som intervjuerna.
Längd: 1-5 min
Paketpris: 18 000 kr (inkl gem)

Med kompletterade speakerröst:
Paketpris: 20 500 kr (inkl gem)

TILLÄGGSPAKET
Textning
Textning av filmen på svenska. Textningen går att ställa på och av om kunden så önskar.

Paketpris: 2 400 kr (inkl gem)

Översättning
Översättning och textning av filmen på engelska. Textningen går att ställa på och av om kunden så önskar.

Paketpris: 3 200 kr (inkl gem)

Kortfilm

Kortare filmer som är instruerande eller beskrivande. Den färdiga filmen levereras på UmU Play eller Vimeo för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Exempel kortfilm

Längd: ca 1-2 minuter
Pris: 8 000 – 15 000 kr, offert för mer exakt pris (inkl gem)

TILLÄGGSPAKET
Textning
Textning av filmen på svenska. Textningen går att ställa på och av om kunden så önskar.

Paketpris: 2 400 kr (inkl gem)

Översättning
Översättning och textning av filmen på engelska. Textningen går att ställa på och av om kunden så önskar.

Paketpris: 3 200 kr (inkl gem)

Intervjufilm

LITEN
Kortare intervjuer filmade på en plats på campus med maximalt två intervjupersoner. Den färdiga filmen levereras på Vimeo för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Exempel intervjufilm liten

Antal medverkande: 1-2 person intervjuad på en och samma plats, vid ett tillfälle på campus.
Miljöbilder: Filmade på samma plats som intervjuerna och vid samma tidpunkt
Längd: 1-2 min
Paketpris: 6 000 kr (inkl gem)

STOR
Längre intervju med 1-2 intervjupersoner samt miljöbilder filmade vid samma tillfälle på campus. Den färdiga filmen levereras på Vimeo för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Exempel intervjufilm stor

Antal medverkande: 1-2 personer intervjuad på en och samma plats, vid ett tillfälle på campus.
Miljöbilder: Filmade vid samma tidpunkt som intervjuerna men i lokaler i närheten av intervjuplatsen.
Antal kameror: 1-2 st
Längd: 2-4 min
Paketpris: 10 000 kr (inkl gem)

TILLÄGGSPAKET
Textning
Textning av filmen på svenska. Textningen går att ställa på och av om kunden så önskar.

Paketpris: 2 400 kr (inkl gem)

Översättning
Översättning och textning av filmen på engelska. Textningen går att ställa på och av om kunden så önskar.

Paketpris: 3 200 kr (inkl gem)

Mingelfilm

STOR
I paketpriset ingår filmning av miljöbilder under ett mingel/event. Arrangören eller liknande får möjlighet att berätta om vad som arrangeras direkt mot kameran samt filmas en kort intervju med 3-5, av arrangören, utvalda personer. De 1-2 aktuella frågorna ska beställaren komma med innan så att filmproducenten kan ställa dessa under filmningen. Filmproducenten finns på plats under 1 timme under minglet. Den färdiga filmen levereras på UmU Play eller Vimeo för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Exempel mingelfilm stor, kommer inom kort

Antal medverkande: 3-5 personer intervjuas under minglet/eventet
Antal frågor: 1-2 stycken
Miljöbilder: Filmade under minglet/eventet samtidigt som intervjuerna
Längd: 2-3 min
Paketpris: 7 500:-

Panelsamtal

Består av en produktion med 2-3 stycken teknisk personal, videomixer samt 3-4 kameror, där två kameror är bemannade av kameramän. Sändningen sker live via Bambuser för omgående distribution till kund samt eventuella sociala medier.

Exempel panelsamtal

Antal medverkande: max 4 personer samt 1-2 moderatorer
Antal kameror: 3-4 kameror

Längd: max 1 timme
Paketpris: 12 000 kr (inkl gem)

Längd: max 1,5 timmar
Paketpris: 13 500 kr (inkl gem)

Längd: max 2 timmar
Paketpris: 15 000 kr (inkl gem)

TILLÄGGSPAKET
Intervjufilm (liten)

Kortare intervju filmad på en plats på campus med en intervjuperson. Den färdiga filmen levereras på Vimeo för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Exempel intervjufilm liten

Antal medverkande: 1 person intervjuad på en och samma plats, vid ett tillfälle på campus.

Miljöbilder: Filmade på samma plats som intervjun och vid samma tidpunkt

Antal kameror: 1 st
Längd: 1-2 min
Paketpris: 5 300 kr (inkl gem)

Eventdokumentation
I priset ingår 10 bildbehandlade foton samt alla oredigerade foton. Porträtt eller gruppbilder ingår inte i priset. Fotograferingen sker på campus.


Längd: max 1 timmes fotografering
Paketpris: 6 500 kr (inkl gem)

Exempelbilder

 

Infografikfilm

Består av stillbilder, korta filmklipp och grafik som animeras till en kortare informativ film.

Exempel rörlig informationsgrafikfilm

UTAN FOTOGRAF
Antal bilder: 7-10 stycken, varav två kan vara mer avancerade animationer
Bilder: Levereras av beställaren
Längd: 30-40 sek
Pris: 9 500 kr (inkl gem)

MED FOTOGRAF
Antal bilder: 7-10 stycken, varav två kan vara mer avancerade animationer
Bilder: Fotograf från Inhousebyrån vid ett tillfälle på campus
Längd: 30-40 sek
Pris: 12 500 kr (inkl gem)

MED COPY
Antal bilder: 7-10 stycken, varav två kan vara mer avancerade animationer
Bilder: Levereras av beställaren
Copy: Hjälp med textframställning, maximalt 4 timmar
Längd: 30-40 sek
Pris: 14 000 kr (inkl gem)

Animeringar

Rörlig film görs från statiska bilder t.ex. illustrationer. Offert ges för varje nytt projekt.

Exempel på animeringar

Medieköp

Behöver du hjälp att sprida ditt material i sociala kanaler eller driva trafik till en särskild webbplats? Läs om våra paket

Sara Mejtoft
2018-05-22