Medieköp

För att få spridning av tex en film på sociala medier är det viktigt att även lägga pengar på medieköp. Med små medel kan ett inlägg nå betydligt fler inom rätt målgrupp än vad en vanlig post på sociala medier kan göra.

Vid beställning:

inhousebyran@umu.se

Vid frågor gällande medieköp kan du kontakta:

Filmansvarig
Simon Öhman Jönsson
simon.jonsson@umu.se
072-143 31 39

Grundpaket

För att underlätta för dig som beställare finns olika grundpaket att välja mellan, där vissa uppsatta förutsättningar gäller.

Klicka på rubrikerna för att läsa mer om paketen.

Enkelpaketet

Har du färdigt material och behöver hjälp med en insats under en begränsad period? I detta paket ingår medieköp där vi tar fram en målgruppsprofil, lägger upp kampanjen, analys av resultat och avrapportering vid ett tillfälle efter medieköpsperioden.

Paketpris: 4 500 kr (inkl gem)

Annonskostnad ingår ej.

Kampanjpaketet

Har du behov av en större kampanj med flera annonser och olika målgrupper som sträcker sig över en längre tidsperiod? Detta paket innehåller medieköp där vi tar fram målgrupp, lägger upp kampanjen, analyserar resultat och avrapporterar vid varje mindre kampanj inom den stora kampanjperioden. Vi mäter resultatet löpande under kampanjtiden vilket ger möjlighet till ändringar för att maximera resultatet.

Pris: 15 % av mediebudget (inkl. gem)

Ida Åberg
2020-02-17