Interna kommunikationskanaler

Vid universitetet finns flera olika kanaler för intern kommunikation och information.

Det här är en översikt av de kanaler som främst används för att sprida information och nyheter inom universitetet. Mer information om dem hittar du under fördjupad information, kommunikation.

Intranätet Aurora

På det intranät där du just nu läser den här texten finns samlad universitets- och fakultetsgemensam information. Här hittar du alltid de mest aktuella nyheterna för dig som anställd.

Läs mer om Aurora under rubriken Aurora - Umeå universitets intranät.

Medarbetartidningen Aktum

Vid universitetet finns personaltidningen Aktum. Har du tips till personaltidningen kontaktar du redaktion@umu.se.

Nyhetsbrev

För chefer och biträdande chefer finns nyhetsbrevet Chefsnytt. Chefsnytt kommer ut tisdag varje vecka, och skickas automatiskt till chefer och biträdande chefer. 

Nyhetsbrevet Nyheter för anställda kommer ut en gång i veckan med interna nyheter. Om du vill ha en nyhet publicerad i Nyheter för anställda eller i Chefsnytt så kontaktar du redaktion@umu.se

Kalendarium

Institutioner och enheter vid Umeå universitet kan själva skriva in arrangemang i sina egna, fakulteternas eller Umeå universitets kalendarium. För att skapa kalenderevenemang behöver medarbetaren ha rollen funktionsredaktör eller webbredaktör i webbpubliceringssystemet Episerver. Funktionsredaktörsrollen läggs till av katalogansvarig på respektive institution eller motsvaraande och kräver ingen utbildning, men för webbredaktörrollen behövs utbildning. Läs om rollerna via länkarna ovan.

Manual för att lägga in kalenderevenemang i Episerver.

Direkt till nyhetsbrev och nyhetslistor

Kommunikationsenheten
2020-08-07