Ny webb för Umeå universitet

Den 5 december 2018 lanserades de sista 70 institutionernas och enheternas webbsidor. Därmed är flytten från den gamla webben slutförd.

Det gamla webbpubliceringssystemet Infoglue stängs för externa besökare den 13 december, men kommer att vara åtkomligt för behöriga i Infoglue fram till den 31 januari för att hämta innehåll.

Läs mer om vad som händer när Infoglue stängs

Nedan hittar du svar på de nu vanligaste frågorna om den nya webben. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Synpunkter, önskemål och frågor

Har du frågor som inte finns med bland frågor och svar här nedanför eller vill du framföra synpunkter och önskemål så kan du mejla Kommunikationsenheten på webb@umu.se.

Fördjupande information för webbredaktörer och innehållsansvariga

Utbildade webbredaktörer och innehållsansvariga hittar all information för sitt arbete på samarbetsytan Webbpublicering. Här informeras om hur vi arbetar med umu.se, förändringar och ny funktionalitet i Episerver. Ytan är åtkomlig för alla anställda.

Webbpublicering

Frågor och svar om den nya webben

Här nedan finns svar på de vanligaste frågorna om den nya webben som är aktuella just nu.

Varför har universitetet gjort om sin webb?

Universitetets externa webbplats är vår enskilt viktigaste kommunikationskanal och vår gamla webb hade börjat bli föråldrad. Mycket har hänt inom webbområdet på tio år och universitetet har därför behövt se över innehåll och navigationsstruktur med utgångspunkt från besökarnas behov och vad moderna webblösningar kan erbjuda. Det har även varit nödvändigt att byta ut publiceringssystemet InfoGlue som är omodernt och inte har någon framtid.

Vilket är syftet med den nya webben?

Universitetets webb ska ge besökaren en bättre bild av Umeå universitet. Vår webb ska vara enkel, tydlig och effektiv. Den ska visa att universitetet har hög kvalitet på forskning och utbildning och att Umeå universitet bidrar till att utveckla både människorna här och det omgivande samhället.

Vad är annorlunda?

Umu.se är i första hand en webbplats dit besökarna kommer för att lösa sina informationsbehov - inte våra. Universitetet ska ta hänsyn till besökarens förutsättningar att tillgodogöra sig informationen. Den nya webben har utvecklats med utgångspunkt från att besökaren i första hand använder sin mobil.

Tidigare bestod vår webbplats av en mix av innehåll för både interna och externa besökare. Tanken med den nya webben är att renodla innehållet och fördela det på tre olika webbplatser. Tänk tre restauranger där vi "serverar webb". En är öppen och till för alla externa besökare och två är medlemsklubbar - den ena för befintliga studenter, den andra för medarbetare. De har olika menyer men serveringen sköts av samma personal. Innehållet för de externa besökarna marknadsförs utanför restaurangen, till exempel i sociala medier.

En stor skillnad mot tidigare är att vi nu i större utsträckning har en gemensam webbplats och fokuserar mindre på på organisation än tidigare.

Nya webben - tre restauranger för besökare med olika behov.

Foto:

Hur har arbetet skett?

Arbetet har letts av Kommunikationsenheten. Utvecklingsarbetet har gjorts av ITS på uppdrag av Kommunikationsenheten. I arbetet med att ta fram olika delar av den nya webben har ett stort antal anställda och studenter fått komma till tals genom intervjuer, workshops och tester. Även externa besökargrupper har involverats.

Designprocessen har bestått av att ta reda på användarnas behov, formulera problemen, generera idéer, skissa prototyper, utvärdera och testa, förfina och testa igen.

Inventering och flytt av innehåll har skett av respektive ansvarig institution eller enhet.

 

Vad återstår att göra?

Även om flytten nu är slutförd så återstår en del jobb får många institutioner och enheter att fylla på med innehåll, inte minst innehåll på den nya forskningswebben i form av exempelvis forskarporträtt och -reportage, forskningsprojekt och forskningsinfrastrukturer. 

Det gamla webbpubliceringssystemet Infoglue kommer att vara åtkomligt för behöriga i Infoglue fram till den 31 januari för att hämta innehåll.

Hur ser den nya redaktörsorganisationen ut?

Alla prefekter och chefer har fått utse innehållsanvariga och redaktörer för sina webbsidor. Redaktörsorganisationen består av fyra olika roller:

När sker utbildningen av innehållsansvariga?

Webbredaktörerna har fått genomgå en webbaserad utbildning under hösten 2018.

Innehållsansvariga kommer att börja utbildas inom kort. Mer information om det kommer.

Vad förväntas av dig som prefekt eller chef?

  • Ha en dialog med dina informationsägare, innehållsansvariga och webbredaktörer om det löpande arbetet med webben, vad som behöver göras och hur arbetet ska fördelas.
  • Ge webbredaktörer och innehållsansvariga förutsättningar (tid) att göra ett tillräcklig bra jobb utifrån de krav som den nya externwebben ställer.

Läs mer om de olika rollerna.

När kommer InfoGlue att stängas?

InfoGlue stängs för externa besökare den 13 december 2018. Infoglue kommer dock att vara åtkomligt att hämta innehåll från för de som har behörighet i Infoglue fram till den 31 januari 2019.

Vad finns för stöd att få?

Kommunikationsenheten ger kontinuerligt stöd och hjälp i olika former under hela 2018, exempelvis i form av:

  • Utbildning för webbredaktörer och innehållsansvariga i Episerver.
  • Samarbetsytan Webbpublicering.
  • Instruktioner och manualer i kunskapsdatabasen Manual.
  • Webbstugor, se kalendarium på samarbetsytan Webbpublicering.

Vad gäller för oss som använder Umbraco?

Lanseringarna som har skett under hösten har bara berört de institutioner och enheter som har haft sina webbsidor i Infoglue. Projektet har träffat de högskolor som använder Umbraco, bland annat högskolorna på Konstnärligt campus. Dessa kommer att flytta sitt innehåll och lansera sina webbsidor under 2019.

Vad gäller för oss som använder Wordpress?

Webbplatser i wordpress och Joomla berörs inte nu.

Olof Malmberg
2018-12-10