Köp av varor och tjänster

På gång inom inköp

Uppdaterad: 2024-04-10

Nya ramavtal

  • Konsultstöd lokalutveckling och hållbar lokalutveckling DIS (avtalsstart 2023-03-01, löpnande anslutning sker)
  • Bussresor (avtalsstart 2024-03-01)
  • Persondatorer (avtalsstart 2024-03-17)
  • Kommunikationslösningar (avtalsstart 2024-06-04)
  • Persondatorer med produktnära tillbehör och tjänster (avtalsstart 2024-03-17)
  • Batteridrivna städmaskiner (avtalsstart 2024-04-01)
  • Fotografer (avtalsstart 2024-04-01)
  • Kommunikationstjänster (avtalsstart 2024-04-08)

Information kring respektive ramavtal finner ni i avtalsdatabasen i e-avrop senast dagen för avtalsstart.

Ny regel för Upphanding och inköp

Rektor beslutar att fastställa Regel – upphandling och inköp att gälla från och med den 18 augusti 2023 och tills vidare.

Ekonomienheten har tagit fram en revidering av Inköps- och upphandlingspolicy (dnr 200-732-11) samt Regel för direktupphandling (FS 1.1-1179-16). Dessa båda dokument har i föreliggande beslut slagits samman till Regel - Upphandling och inköp(FS 1.1-1295-23).

Behöver du köpa en vara eller tjänst?

Att använda sig av ett befintligt kontrakt/ramavtal innebär i de flesta fall fördelar jämfört med att genomföra upphandlingen själv. Du sparar tid och de ekonomiska villkoren kan vara mer fördelaktiga.

1. Välj interna resurser i första hand

Där universitetet i egen regi tillhandahåller varor och tjänster internt ska köp genomföras via dessa verksamheter i första hand. Kontakta aktuell institution/enhet för ytterligare information.

2. Externa leverantörer i andra hand

Vid behov av externt köp av varor och/eller tjänster ska dessa ske från upphandlade kontrakt och ramavtal. Umeå universitet har egna ramavtal samt i samarbete med andra lärosäten och Statens inköpscentral (Avropa). Universitetets ramavtal hittar du i avtalsdatabasen i E-avrop.

Tänk på att kontrakt är bindande och ska följas. Enda tillfället då det är accepterat att gå utanför kontrakt är om samtliga kontrakterade leverantörer inom ett ramavtal förklarat sig oförmögna att leverera önskad produkt eller tjänst.

Många av universitets upphandlade varor och tjänster finns och ska beställas via våra e-handelssystem – Marknadsplatsen i Raindance och Wisum för IT-relaterade produkter.

Inköpsstöd för produkter i Wisum tillhandahålls av ITS.

Förnyad konkurrensutsättning (FKU)

För många av våra ramavtal med Statens inköpscentral genomföras val av leverantör via förnyad konkurrensutsättning (FKU). En förnyad konkurrensutsättning är en inbjudan till samtliga av det aktuella ramavtalets leverantörer att lämna anbud enligt ramavtalets villkor och konkurrera på nytt.

Den förnyade konkurrensutsättningen blir en miniupphandling som möjliggör en bättre affär för dig som beställare. Den leverantör som bäst uppfyller de behov och krav som finns hos beställaren tar hem avtalet.

För att genomföra en FKU från ett statligt ramavtal behöver ni skicka en beställning av upphandling.

Det jag behöver finns inte upphandlat - vad gör jag nu?

Om det inte finns upphandlade kontrakt/ramavtal på de produkter och tjänster som ni önskar köpa ska en upphandling genomföras. Beroende på inköpets värde, omfattning och finansiering kan det röra sig om en direktupphandling eller en upphandling av ett kontrakt eller ramavtal.

Läs mer om vilka olika typer av upphandlingar som finns och hur du kan få stöd och hjälp i upphandlingsprocessen.

Kontakt

Upphandling@umu.se för frågor gällande upphandling och inköp.

Upp.adm@umu.se för frågor gällande befintliga ramavtal.

E-bestallning.ea@umu.se för frågor gällande e-beställning i Marknadsplatsen.

It-inkop@umu.se för frågor gällande e-beställning i Wisum.

Besöksadress
Universitetsledningshuset
Universitetstorget 4, plan 2

2024-04-10