Översättning, språkgranskning och transkribering

Om du planerar att köpa översättning, språkgranskning eller transkribering får du stöd att beställa genom undersidorna.

Välj vilken tjänst du vill köpa

Översättning svenska till engelska

Beställ översättning från svenska till engelska genom Umeå universitets ramavtal.

Översättning engelska till svenska

Beställ översättning från engelska till svenska genom ett statligt ramavtal.

Engelsk språkgranskning

Beställ engelsk språkgranskning genom Umeå universitets ramavtal.

Transkribering svenska och engelska

Beställ transkribering på svenska eller engelska genom ett statligt ramavtal.

Andra språktjänster

Översättning av andra språk

Umeå universitetet har inget eget ramavtal för köp av översättningstjänster till och från andra språk än kombinationen svenska och engelska, och det statliga ramavtalet har dröjt. Läs mer hos avropa.se (Statens inköpscentral) innan du köper en sådan översättningstjänst. Om det inte finns något ramavtal kan du göra ett direktköp.

Språkgranskning av svensk text

Språkgranskning av svenska texter köper du via ett statligt ramavtal, och inte universitetets egna ramavtal. Läs mer hos avropa.se (Statens inköpscentral) för information om hur du beställer.

Anna Lawrence
2023-04-27