Beställa översättning från svenska till engelska från universitetets ramavtal

På den här sidan får du stöd att beställa översättning från svenska till engelska från Umeå universitets ramavtal.

Logga in för att se mer information på denna sida.

Innan du beställer

Innan du går vidare med beställningen är det viktigt att du läser informationen om personuppgifter och sekretess nedan och tar ställning till om din text innehåller personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter i texter som ska översättas

Texter som skickas för översättning till en extern leverantör ska som huvudregel inte innehålla personuppgifter. Det bästa är att ta bort uppgifterna innan leverantören får tillgång till texten. Då kan du använda vilken av de avtalade leverantörerna du vill.

Umeå universitet har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA) för hantering av några vanliga personuppgifter.

Om din text innehåller någon av nedanstående personuppgifter i klartext får du endast välja leverantörer som i listan är markerade som godkända för personuppgiftshantering, det vill säga "Personuppgifter: Godkänd". Leverantörernas status beror enbart på i vilket land de är verksamma, inte på några andra kvalitetsmässiga faktorer. För att någon av de andra leverantörerna ska kunna användas måste personuppgifterna tas bort.

 • Namn
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Bostadsadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Dokumentnamn
 • Fotografier

Andra personuppgifter än de som listas ovan, känsliga personuppgifter eller integritetskänsliga personuppgifter får inte förekomma i texter som skickas för översättning utan att ytterligare avtal tecknas.

Om du behöver beställa översättning av en text som innehåller andra personuppgifter än de som listas ovan behöver du kontakta universitetets jurister genom pulo@umu.se för att teckna ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Ett sådant personuppgiftsbiträdesavtal måste undertecknas av universitetsdirektören, så kontakta juristerna i god tid innan texten ska skickas för översättning.

Läs mer om vad personuppgifter är

Sekretessbelagda uppgifter i texter som ska översättas

Texter som skickas för översättning till en extern leverantör ska som huvudregel inte innehålla sekretessbelagda uppgifter. Det bästa är att ta bort uppgifterna innan leverantören får tillgång till texten. Då kan du använda vilken av de avtalade leverantörerna du vill.

Om texter innehåller sekretessbelagd information som inte kan tas bort kan endast svenska leverantörer med översättare verksamma i Sverige väljas. Dessa leverantörer är i listan markerade som godkända för sekretesshantering, det vill säga "Sekretess: Godkänd". Leverantörernas status beror enbart på i vilket land de är verksamma, inte på några andra kvalitetsmässiga faktorer. Om det saknas tillgänglig leverantör som är godkänd, vänligen kontakta universitetets jurister genom pulo@umu.se.

Översättningsstöd

Umeå universitet har en pågående satsning på översättning som kan ge ekonomiskt stöd för översättningsbeställningar. Innan du beställer, ta reda på om ditt översättningsbehov faller inom ramen för stödet och hur du gör för att ta del av stödet. Om ditt översättningsbehov är väldigt brådskande, beställ översättningen och kontakta översättningssatsningen snarast möjligt efteråt.

Sök stöd från översättningssatsningen.

Så här gör du för att beställa

 1. Välj vilket av åtta delområden din text passar bäst in i. Vilka delområden som finns ser du i listan längre ner.
 2. Välj en av de översättare som listas under det delområde du har valt. Du kan välja översättare utifrån:
  • översättarens kompetens för det specifika uppdraget
  • din tidigare erfarenhet av översättaren eller leverantören
  • leveranstid
  • pris.
 3. Fyll i Beställningsblankett översättning. Där beskriver du uppdraget för leverantören och anger t.ex. språkvariant, eventuell expressleverans och vald översättare. Beställning kan ske på svenska eller engelska.
 4. Skicka beställningsblanketten via mejl tillsammans med filen/filerna du vill översätta till den leverantör du har valt. Leverantörens kontaktuppgifter hittar du i listan här nedanför. Kom ihåg att alltid beställa översättning via leverantören, inte direkt genom översättaren. Ange gärna "Express" i ämnesraden på mejlet om du beställer expressleverans.

Läs om hur du kan Göra en bra översättningsbeställning och Hur du förbereder text för översättning.

Delområden och leverantörer

För att läsa vilka delområden och leverantörer som ingår i ramavtalet måste du vara inloggad. Inloggningen hittar du i fönstrets övre högra hörn.

Leverantörens åtaganden och leveranstid

När du har skickat din beställning ska du omgående få ett mottagningsbevis från leverantören via mejl. Detta kan vara ett autosvar. Det är dock inte samma som en bekräftelse på uppdraget.

Leverantören har 24 timmar på sig att bekräfta uppdraget vid normalleverans eller 2 timmar vid beställning av expressleverans. Leverantörerna är tillgängliga från kl. 8.00–16.30 på helgfria vardagar.

Leveranstid för översättning

Efter att du har fått bekräftelsen ska leverans ske inom de här leveranstiderna.

Normalleverans:
1 – 500 ord: 2 arbetsdagar
501 – 2 000 ord: 4 arbetsdagar
2 001 – 6 000 ord: 8 arbetsdagar
6 001 – 10 000 ord: 10 arbetsdagar
över 10 000 ord: enligt överenskommelse

Expressleverans:
1 – 500 ord: 1 arbetsdag
501 – 2 000 ord: 2 arbetsdagar
2 001 – 6 000 ord: 4 arbetsdagar
6 001 – 10 000 ord: 5 arbetsdagar
över 10 000 ord: enligt överenskommelse

Extra leveranstid tillkommer om du vill ha leverans i pappersformat via post.

Läs ramavtalet om du vill ha mer detaljerad information.

Ta emot och hantera leveransen

Bara för att översättningen är levererad är arbetet inte klart. Avsätt tid för att läsa igenom texten och se till att den kommer till användning.

Läs Ta hand om översättningsleveransen.

Kontakt eller klagomål

Om du är missnöjd med en leverans, ska du omgående meddela detta till leverantören samt rapportera till Upphandling och inköp genom upp.adm@umu.se. Dit kan du även vända dig om du har andra frågor om ramavtalet.

Kommunikationsenheten
2023-10-16