Hur du förbereder text för översättning

På den här sidan får du några tips om vad du behöver göra för att ta fram den text som du ska beställa översättning av om innehållet är en webbsida eller består av ett pdf-dokument, så att hanteringen av leveransen blir så enkel som möjligt.

Att tänka på vid beställning av olika typer av innehåll

Anpassa till målgruppen

Behöver du göra någon anpassning av texten till den nya målgruppen? Justera i så fall texten innan du skickar den på översättning. Finns det relaterade dokument och länkade sidor som också behöver översättas? Beställ dem på samma gång. Kom överens med översättningssatsningen först om kostnaden ska debiteras därur.

Beställa översättning av webbtext

Klipp ut webbtexten från webbsidan och klistra in den i ett Word-dokument, eller motsvarande. Bäst är att använda ett tomt dokument utan sidhuvud och sidfot.

Du kan skapa ett nytt dokument för varje webbsida eller sidbryta dokumentet så att varje ny webbsida inleder en ny sida i dokumentet. Lägg in respektive webbadressen överst på varje sida om sidan på originalspråket redan finns publicerad. Då kan översättaren också se hur informationen är tänkt att presenteras.

Se till att länkar som texten hänvisar till fungerar om du vill att översättaren ska kunna följa dem. Du kan också byta ut länkarna till rätt språk redan nu. Det underlättar när du ska publicera. Om du kopierar texten i webbpubliceringssystemets redigeringsläge slutar vissa interna länkar att fungera, så kontrollera det.

Block behöver bara förekomma en gång även om de används flera gånger på olika sidor, eller om de redan finns översatta behöver du inte ta med dem alls.

Dragspelsmenyer är enklast att kopiera i webbpubliceringssystemets redigeringsläge. Ta annars inte med texten "Fäll ihop". OBS! Ta då hänsyn till de länkar som eventuellt kraschar.

Undvik att lägga in kommentarer i texten eftersom översättaren inte kan se kommentarer i sitt verktyg och därför kan missa informationen. Dessutom skapar de onödig hantering för dig när du ska publicera texten.

Det är sannolikt att du får kommentarer från översättaren tillbaka däremot. Hantera och svara på dem, men kom ihåg att ta bort alla kommentarer innan du ska klistra in texten vid publicering. Annars följer kommentarerna med.

Undvik att skriva metakommentarer till dig själv i dokumentet, t.ex. om hur sidan ska formateras. Dels kostar varje ord pengar, dels blir det förvirrande och tidskrävande för översättaren att veta vilken text som ska översättas och inte. Vissa metakommentarer till översättaren kan dock vara nödvändiga, skriv dessa direkt i texten och färgmarkera dem.

Beställa översättning av dokument – undvik pdf

Skicka redigerbara dokument för översättning, t.ex. word-dokument eller PowerPoint. Om du skickar en pdf för översättning kommer du att få avsätta tid till att fixa dokumentet i efterhand, särskilt om dokumentet ska publiceras på webben eftersom översatta pdf-filer inte blir tillgängliga – och det är ett lagkrav för webben. Översättare kan hantera pdf:er genom de verktyg de använder, men det tar längre tid och är svårare att få nytta av tidigare översättningar eller att använda översättningen igen. Pdf:er är nämligen fulla av kod som stör hanteringen.

Ett alternativ till att beställa en pdf är att klippa ut texten och klistra in i ett lämpligt malldokument, se Mallar med logotyp. Ta då bort onödiga radbrytningar och formatera texten med formatmallar så att dokumentet blir tillgängligt. Sedan kan du beställa översättning av dokumentet. På så sätt skapar du också en ny originalfil på originalpråket som du kan använda vid nästa revidering och du underlättar både för översättaren och din hantering efter leverans.

Översätta layoutade produkter för tryck eller webb – Indesign

Översättningsbyråerna kan hantera översättning av Indesign-dokument, vilket förenklar layoutprocessen. Efter leverans krävs dock lite slutfix av text som har svällt, men det är ändå ofta tidsbesparande istället för att klippa ut och klistra in text. Se till att det finns någon som kan ta emot och hantera leveransen med tillgång till Indesign eller motsvarande.

Mer läsning

Gör en bra beställning

En bra översättningsbeställning gör att du får ett bättre resultat och ofta sparar det tid i hanteringen av leveransen.

Anna Lawrence
2023-06-01