Ta hand om översättningsleveransen

Bara för att du har beställt översättning är du inte klar. Du behöver läsa igenom texten, eventuellt korrigera och se till att översättningen kommer till användning.

Avsätt tid

Se till att den som ska ta emot leveransen avsätter tid till att hantera översättningen på lämpligt sätt. Det kan vara du själv, eller någon med bättre sakkunnighet för den aktuella texten. Om du beställer expressleverans är det särskilt viktigt att hanteringen går snabbt, för att hushålla med statliga medel. Annars är normalleverans att rekommendera. Planera därför in tid för att hantera översättningen.

Läs alltid igenom översättningen

Oavsett hur bra och professionell översättaren är behöver du alltid läsa igenom översättningen. Oavsett din språkliga förmåga kan du kolla om allt innehåll verkar finnas med, att kommatering ser korrekt ut och att formateringen stämmer – om det är viktigt. Om du har kännedom om specifika termer på målspråket kan du också kontrollera att rätt termer har använts. Du kan säkert också bedöma uppenbara korrekturfel. Eventuellt behöver du också ta ställning till frågor från översättaren där källtexten har varit otydlig.

Ändra tillsammans

Gör eventuella ändringar i samarbete med översättaren. Språkliga problem kan lätt smyga sig in om du ändrar själv och en ändring på ett ställe kan orsaka inkonsekvens på andra ställen. Översättaren får också en chans att utvecklas. Spåra dina ändringar med funktionen Spåra ändringar i Word, eller använd kommentarer för att föra dialog med översättaren om frågetecken i översättningen.

Hantera översättningen snabbt

Återkoppla gärna så snabbt du kan till översättaren. Ju längre tid det går desto svårare är det för översättaren att komma ihåg att samma formulering finns att justera på fler håll eller orsaken bakom vissa ordval.

Tillgänglighetsanpassa dokument för webbpublicering

Om texten ska publiceras på webben som ett dokument i pdf, t.ex. styrdokument, måste du se till att dokumentet är tillgängligt. En tillgänglighetskontroll görs först i Word under fliken Granska och efter export till pdf gör du en tillgänglighetskontroll i Adobe Acrobat Pro. Om källtextens dokument var tillgängligt kommer även översättningen att vara det. Det lönar sig alltså att tänka till innan beställning. Du behöver däremot ändå kontrollera språkinställningen och ändra titeln till den nya översätta titeln. Oavsett Adobe-version kan du kontrollera det i Arkiv > Egenskaper. Om du inte vet hur du gör tillgänglighetskontroll, kontakta din närmaste webbredaktör.

Publicera eller slutleverera

Se till att det översatta innehållet kommer till användning när det är klart genom att publicera innehållet, lägga till länkar på relevanta ställen, dela innehållet till berörda parter, ta med innehållet i nyhetsbrev, göra inlägg i sociala medier eller nyttja andra relevanta kanaler för att sprida innehållet.

Mer läsning

Gör en bra beställning

En bra översättningsbeställning gör att du får ett bättre resultat och ofta sparar det tid i hanteringen av leveransen.

Anna Lawrence
2023-06-01