Beställa transkribering

Transkribering på svenska och engelska köper du via ett statligt ramavtal, och inte universitetets egna ramavtal. Hur du går tillväga för att beställa beror på vilket språk som ska transkriberas och om du samtidigt beställer någon annan tjänst. På den här sidan kan du läsa hur du ska göra.

Att tänka på vid beställning

När du beställer transkribering ska du ange: antal talare, vilken transkriberingsnivå som eftersöks (exempelvis bastranskribering, exakt transkribering eller allmänspråklig transkribering), materialets längd i minuter och annan information som är relevant för uppdraget.

Var ute i god tid

Inför att ni anlitar en leverantör för transkribering av ljud- eller videomaterial behöver ni först genomföra en informationsklassning av det material som leverantören ska hantera. Mer information om informationsklassning finner ni här. Om ni behöver råd och stöd vid genomförande av informationklassning kan ni skicka ett ärende via Servicedesk där ni anger att ni i samband med anskaffning behöver genomföra en informationsklassning.

Beroende på materialet kan det även bli aktuellt att underteckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. För detta finner ni hjälp via pulo@umu.se.

Transkribering på svenska som separat tjänst

Transkribering på svenska som inte beställs i samband med språkgranskning av svensk text räknas som tilläggstjänst och måste köpas genom förnyad konkurrensutsättning från det statliga ramavtalet "Språktjänster svenska". Fyll i formuläret Beställning av upphandling för att gå vidare. En upphandlare kommer att kontakta dig för att genomföra den förnyade konkurrensutsättningen. Tiden för att genomföra en förnyad konkurrensutsättningen är mellan 1-3 månader.

Transkribering på svenska i samband med språkgranskning

Om du har behov av transkribering på svenska i samband med språkgranskning av svensk text beställer du enligt rangordning från det statliga ramavtalet "Språktjänster svenska". Det kan till exempel vara transkribering av handskrivna och/eller inskannade dokument som transkriberas i samband med språkgranskning. Priset beror på formatet, t.ex. handskriven text, inskannat dokument eller video/ljudfil. Priser anges i leverantörernas prislistor.

Hitta leverantörer, priser och mer information hos avropa.se (Statens inköpscentral)

Transkribering på engelska som separat tjänst

Transkribering på engelska som separat tjänst räknas som tilläggstjänst och måste köpas genom förnyad konkurrensutsättning från det statliga ramavtalet "Översättning engelska". Fyll i formuläret Beställning av upphandling för att gå vidare. En upphandlare kommer att kontakta dig för att genomföra den förnyade konkurrensutsättningen. Tiden för att genomföra en förnyad konkurrensutsättningen är mellan 1-3 månader.

Transkribering på andra språk än svenska eller engelska

Umeå universitetet har inget eget ramavtal för köp av språktjänster på andra språk än svenska och engelska, och ett statligt ramavtal för översättning till och från andra språk har dröjt. Läs mer hos avropa.se (Statens inköpscentral) innan du köper en sådan tjänst. Om det inte finns något ramavtal kan du göra ett direktköp.

Läs om hur du gör ett direktköp.

Kontakt eller reklamation

Om du är missnöjd med en leverans, ska du omgående meddela detta till leverantören samt rapportera till Upphandling och inköp genom upp.adm@umu.se. Dit kan du även vända dig om du har andra frågor om ramavtalet.

Beställning av upphandling

Formulär för beställning av upphandling och förnyad konkurrensutsättning.

Kontakt eller klagomål

Vid frågor om ramavtalet eller klagomål på leverantörer, kontakta Upphandling och inköp genom upp.adm@umu.se.

Kom även ihåg att reklamera undermåliga leveranser till leverantören.

2024-01-03