Översättning

Genom Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten går det att beställa översättning mellan svenska och engelska, i båda riktningar.

Vid beställning: 

Inhousebyran@umu.se

Vid frågor gällande översättning kan du kontakta:

Produktionsledare
Cecilia Nilsson
cecilia.nilsson@umu.se
090-786 66 77
076-136 51 68

Pris

1,75 kr per ord*

*Ordpris är standard inom översättningsbranschen i Sverige. Antalet ord beräknas utifrån originaltexten – även kallad källtexten.

Tips vid beställning

När du beställer eller förfrågar översättning, vänligen

  • Ange till vilket språk du önskar översättningen.
  • Ange när du helst vill ha din översättning klar.
  • Tillhandahåll din text i ett redigerbart format redan vid beställning eller förfrågan, till exempel i Word. Vi tar inte emot beställningar i pdf.
  • Ange till vad texten ska användas, till exempel var den ska publiceras eller vem som ska läsa den.
  • Bifoga gärna exempel på översättningar som tidigare gjorts av liknande texter vilket kan vara till hjälp för att få ett konsekvent ordval.

Läs mer om Översättning och att beställa översättning.

Anja Axelsson
2021-05-24