Köp av varor och tjänster

Eftersom Umeå universitet är en statlig myndighet måste alla våra inköp och beställningar följa lagar och ingångna avtal.

Inköpsblanketter

Innan du beställer eller köper en vara eller tjänst, oavsett vad det är, måste du därför fundera på några viktiga frågor:

1. Finns det någon enhet på universitetet som tillhandahåller varan eller tjänsten?

 Dessa enheter återfinns till höger under rubriken interna varor och tjänster.

2. Har universitetet upphandlat och tecknat avtal med en viss leverantör?

Om vi har ett ramavtal med en leverantör för en viss vara eller tjänst eller har anslutit oss till en annan myndighets ramavtal betyder det att vi måste köpa varan eller tjänsten via den leverantören. Om du köper varan eller tjänsten på annat sätt än genom avtalet kan det dels vara en otillåten direktupphandling samt avtalsbrott.

De ramavtal universitetet har själv eller har förbundit sig till hittar du i avtalskatalogen samt i Kammarkollegiets avtalsdatabas. Är du osäker på om det finns något avtal kan du kontakta Upphandling och inköp.

3. Om varan eller tjänsten inte tillhandahålls av enhet på universitetet och inte heller finns upphandlad via ramavtal

Om varan eller tjänsten varken går att köpa internt eller via ett ramavtal ska den upphandlas, så kallad objektsupphandling. Den görs tillsammans med Upphandling och inköp, som också svarar på frågor om förutsättningar för att göra en direktupphandling.

 

MER INFORMATION

samarbetsytan Upphandling och Inköp finns mer vägledning vid inköp och avtalshantering.

KONTAKT

Avdelning Upphandling och inköp får stöd av Informationscenter, som vidarebefordrar mer komplicerade ärenden till avdelning Upphandling och Inköp.

Vad vill du köpa?

A-D

Almanacka

Anbud

Andra konkurrensutsättning/förnyad konkurrensutsättning

Annons av upphandlingar

Annonseringstjänster/verktyg tex mediabyråtjänster

Anskaffning

Anteckningsblock

Appar /webbsidor

Arbetsglasögon

Arbetskläder

Arbetsmiljö

Arbetsplatsergonomi

Arbetsstol

Artikelgranskning

Artikelöversättning

Attestering av faktura

Audio Video service

Avrop

Avtal

Avtal saknas

Avtalskatalogen

Avtalsuppföljning

AV-utrustning

Banktjänster, riksgälden

Begagnat

Begära offert

Behovsanalys

Beloppsgränser

Bemanning

Bensin

Beräkning av inköpsbelopp

Beställa upphandling

Beställning

Beställningssystem

Betalkort/kontokort

Betalningstjänster

Bibliotekssystem

Bil

Biltvätt

Blanketter

Blommor

Boende

Bok

Bord

Bostäder

Brand

Brev

Bränsle

Budbil

Buffé

Buketter

Bullar

Bussresa

Butiksköp/webbutik

Byggtjänster

Byggvaror

Böcker

Börkrav

Catering

Clas Olsson/IKEA/K-RAUTA mfl

Dammsugare

Datorer och kringutrustning

Delegationsordning/ Beställningsordning

Diesel

Direktköp

Direktupphandling

Direktupphandlingsblankett

Diskmaskin

Dokumentation av köp

Drivmedel

Dryck

 

E-H

E-beställningar

e-böcker

E-handelssystem

El

Elektronik

Element

Enkät

Entremattor

Entreprenad

Ergonomi

Evenemangtjänster

Express

Expressbrev

Extern undervisning

Fakturauppgifter

Fastighetsunderhåll

Fel i leverans

Fel i vara

Fika

Flyttförsäkring

Flyttjänster

Flyttkartong

Fondförvaltning

Fordon

Fordonsförsäkring

Form for purchases

Fotograf

Frimärken

Frukt

Frys

Fåtölj

Fönsterputs

Förbrukningsvaror

Föreläsare

Företagshälsovård

Förfrågningsunderlag

Förhandling

Förlängning

Förnyad/andra konkurrensutsättning

Försäkring

Försäljning

Förvaring

Garantier

Gardiner

Glasögon

Gods

Godstransport

Granska text

Gåva

Handla/handel

Handledning

Hantverkartjänster

Hotell

Hygienprodukter

Hyra bil

Hyra personal

Hälsovård

Hävning av avtal

Högtalare

I-N

IKEA/KRAUTA/Clas Olsson mfl

Informationsverktyg

Infästning

Inköp av IT-utrustning

Inköpskort

Inköpsblanketter

Inköpskonto

Inköpspolicy

Inköpsprocessen

Inköpsregler

Inredning

Installationsprodukter

Instrument

Interna köp

IT konsult

ITS Upphandling

Julklappar

Juridiska konsulter

Kaffe

Kaffe/vattenautomater

Kaffebryggare

Kakor

Kalender

Kamera, Foto

Kartong

Kemiprodukter -ansvar Kemiförråd

Kollegieblock

Kompetensförsörjning

Konferens

Konferensanläggning

Konkurrensutsättning

Konsekvenser av olagliga inköp

Konsult

Konsulter/Projektörer verksamhetsanpassning

Kontorsflytt

Kontokort

Kontorsmaterial, inkl vissa ergonomiprodukter

Kontorspapper

Kontrakt

Kopieringspapper

Kort

KRAUTA/IKEA/Clas Olsson mfl

Kravspecifikation

Kreditkort

Krukor

Kuvert

Kvitto

Kyl

Köp av tjänst

Köp av vara

Köp från bolag

Köp i EU-finansierad projekt

Köp mellan myndigheter

Köpa begagnat

Köplagen

L-N

Laboratorieaggregat

Lagen om Offentlig Upphandling

Lampor

Landstinget köp från

Leasing

Ledarskapsutveckling

Leverans

Leveranskontroll

Leveranssedel/följesedel

Licenser

Linjal

Litteratur

Livsmedel

Ljud

Ljus

Lokalvård

Luftfuktare

Lunch

Lysrör

Lärare- inhyrning

Läsk

Löne/personaladministrativa system

Mackor

Magneter

Managementkonsulttjänster

Mappar

Marknadsanalys

Marknadsföring

Maskiner

Mat

Mattor

Matttvätt

Medarbetarutveckling

Mediaförmedlings-tjänster

Mikrofon

Mikrovågsugn

Mixer

Motionstjänster

Multimetrar

Myndighet -köp från annan myndighet

Mätinstrument

Nyhetsbevakning

Nätaggregat

Nätverksprodukter

Nätbutik

O-R

Objektsavtal

Offert

Onlineköp

Order

Orderbekräftelse

Organisationsnummer

Organisationsutveckling

Oscilloskop

Otillåten direktupphandling

Paket

Papper

Papperssamlare

Pennor

Personalinhyrning

Porto

Post

Prenumerationer

Present

Principer

Prisjustering

Processutveckling

Procurement

Produkt

Produktreklam

Profil

Profilprodukter

Profilreklam

Programvaror

Projektledare

Psykolog

Psykoterapi

Public Procurement

Purchase

Purchaseform

Pärmar

Ramavtal

Rangordning av avtal

Referensnummer

Regler

Reklam

Reklamartiklar

Reklamation

Reklambyrå

Reklamlogga

Reklamtjänster

Rekrytering/ bemanning

Rekvisition

Resa

Resebyrå

Restaurang

Retur

Revision

Revisionstjänster av EU-projekt

Riktlinjer för inköp och upphandling

S

Server

Service av forskningsutrustning

Skadestånd

Skallkrav

Skrivbord

Skrivbordsunderlägg

Skyddskläder

Skyltar

Skärm

Smörgåsar

Sociala medier

Soffa

Spis

Språkgranskning

Språkutbildning-svenska

Spänningsomvandlare

Standardavtal

Statens ramavtal

Stavmixer

Stol

Strategisk kommunikation

Studentlägenhetsrelaterade behov tex bredband, städning, besiktning (i samråd med US och IT-enheten)

Ståmatta

Städprodukter

Städtjänster

Sudd

Synnerliga skäl

Andra/förnyad konkurrensutsättning i ramavtal

Rangordnat avtal- så avropar du

Säkerhet/Brand

Sängar

Särskilt pedagogiskt stöd 

T-U

Tanka

Tanka bil

Tanka fordon

Tankkort

Taxi

Teckenspråkstolk

Teknisk konsult

Telefoni/telecom

Textgranskning

Textöversättning

Tidningar

Tidsfrister

Tilläggsbeställning/ förlänga uppdrag

Tjänstebil

Tolk

Touchskärm

Transkribering

Transport

Transportförsäkring

Tryck på kläder,

Tryckeritjänster

Träningskort

Tröskelvärden

TV

Tvätt

Tårta

Undantag från upphandling

Undervisningsstöd

Universitet-köp från annat universitet

Upphandlare

Upphandling- beställa upphandling

Upphandlingspolicy

Upphandlingsprocessen

Uppsägning av avtal

Utrustning

Utskriftstjänster

Utvärdering

 V-Ö

Val av leverantör

Vara

Varuautomater

Vattenkokare

Webbutik

Verktyg och småmaskiner

Whiteboard

Whiteboardpenna och sudd

Video

Wisum- IT

Wisum-varor

Vite

Vitvaror och småel

Växter

Växtservice

Återvinning

Ändring i beställning

Ärendehanteringsystem

Ärendenummer och diarieföring av inköpshandlingar

Öppet köp

Överprövning

Översätta text, avhandling

 

 

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.

Upphandlade leverantörer

Lokala ram- och rabattavtal
Avtalskatalogen

Statliga ramavtal
Avropa Kammarkollegiet

Klipp om otillåtna direktupphandlingar

Chatarina Larson
2018-02-05