Köp av varor och tjänster

Eftersom Umeå universitet är en statlig myndighet måste alla våra inköp och beställningar följa lagar och ingångna avtal.

 Innan du beställer eller köper en vara eller tjänst, oavsett vad det är, måste du därför fundera på några viktiga frågor:

1. Finns det någon enhet på universitetet som tillhandahåller varan eller tjänsten?

 Dessa enheter återfinns till höger under rubriken interna varor och tjänster.

2. Har universitetet upphandlat och tecknat avtal med en viss leverantör?

Om vi har ett ramavtal med en leverantör för en viss vara eller tjänst eller har anslutit oss till en annan myndighets ramavtal betyder det att vi måste köpa varan eller tjänsten via den leverantören. Om du köper varan eller tjänsten på annat sätt än genom avtalet kan det dels vara en otillåten direktupphandling samt avtalsbrott.

De ramavtal universitetet har själv eller har förbundit sig till hittar du i avtalskatalogen samt i Kammarkollegiets avtalsdatabas. Är du osäker på om det finns något avtal kan du kontakta Upphandling och inköp.

3. Om varan eller tjänsten inte tillhandahålls av enhet på universitetet och inte heller finns upphandlad via ramavtal

Om varan eller tjänsten varken går att köpa internt eller via ett ramavtal ska den upphandlas, så kallad objektsupphandling. Den görs tillsammans med Upphandling och inköp, som också svarar på frågor om förutsättningar för att göra en direktupphandling.

A

Almanacka

Anbud

Andra konkurrensutsättning

Annons

Annonseringstjänster/verktyg tex mediabyråtjänster

Anskaffning

Anteckningsblock

Appar /webbsidor

Arbetsglasögon

Arbetskläder

Arbetsmiljö

Arbetsplatsergonomi

Arbetsstol

Artikelgranskning

Artikelöversättning

Attestering av faktura

Audio Video service

Avrop

Avtal

Avtalskatalogen

Avtalsuppföljning

AV-utrustning

 

 

 

Vi närmar oss jul!

Julklappar kan vara saker men också ett presentkort, men inte bidrag till en organisation då det betraktas som donation, vilket inte är tillåtet.

I Ekonomihandboken kan du läsa mer i kapitel 8.6.3 Gåvor till anställda.

Julklappar, gåvor och presenter köps från universitetets upphandlade leverantörer. Dessa återfinns i Avtalskatalogen.

Använd beställningsblankett vid inköpet och ange enhetens referensnummer.

För mer information om inköp kontakta avdelning Upphandling och Inköp.

 

Chatarina Larson
2017-11-24