Köp av varor och tjänster

Eftersom Umeå universitet är en statlig myndighet måste alla våra inköp och beställningar följa lagar och ingångna avtal.

 Innan du beställer eller köper en vara eller tjänst, oavsett vad det är, måste du därför fundera på några viktiga frågor:

1. Finns varan eller tjänsten internt inom universitetet?

 Interna varor och tjänster hittar du till höger under rubriken interna varor och tjänster.

2. Har universitetet upphandlat och tecknat avtal med en viss leverantör?

Om vi har ett ramavtal med en leverantör för en viss vara eller tjänst eller har anslutit oss till en annan myndighets ramavtal betyder det att vi måste köpa varan eller tjänsten via den leverantören. Om du köper varan eller tjänsten på annat sätt än genom avtalet kan det dels vara en otillåten direktupphandling samt avtalsbrott.

De ramavtal universitetet har själv eller har förbundit sig till hittar du i avtalskatalogen samt i Kammarkollegiets avtalsdatabas. Är du osäker på om det finns något avtal kan du kontakta Upphandling och inköp.

3. Om varan eller tjänsten inte finns internt och inte heller finns upphandlad via ramavtal

Om varan eller tjänsten varken går att köpa internt eller via ett ramavtal ska den upphandlas, så kallad objektsupphandling. Den görs tillsammans med Upphandling och inköp, som också svarar på frågor om förutsättningar för att göra en direktupphandling.

 

Chatarina Larson
2017-07-19