Mallar och informationsmaterial

Mallar till Word och PowerPoint

Ladda ned mallar för dokument, Powerpointpresentationer, avhandlingar, rapporter och mycket mer. 

Informationsmaterial

Powerpointpresentationer, broschyrer och filmer om Umeå universitet.

Projektmallar för universitetsgemensamma projekt

För dig som ska skriva projektplan, göra uppföljningsrapport och slutrapport för universitetsgemensamma projekt.

Covid 19: skyltar och mallar

Temporära mallar och skyltar framtagna med covid-19-budskap.

Anja Axelsson
2021-10-18