Digital tillgänglighet

Umeå universitet omfattas av lagen om tillgänglig digital offentlig service. Det innebär att innehåll som vi presenterar digitalt på våra webbplatser och lärplattformar ska vara utformat så att alla som kommer åt sidorna har möjlighet att ta del av dem. På den här sidan kan du läsa om vad lagen innebär och hur du gör digitalt innehåll tillgängligt.

Genom att göra vårt digitala innehåll tillgängligt ser vi till att alla människor, oavsett funktionsvariation, kan ta del av det. Lagen om tillgänglig digital offentlig service innebär att digitalt innehåll ska vara:

 • Möjligt att uppfatta även med nedsättningar av till exempel syn eller hörsel
 • Hanterbart och möjligt att interagera med
 • Begripligt
 • Robust och kunna fungera med olika tekniska hjälpmedel

Lagen påverkar dig som på något sätt arbetar med information i digitala kanaler. Du behöver känna till vilka krav som finns och hur du gör för att uppfylla dem. Lagen omfattar de flesta situationer där du publicerar information digitalt och berör till exempel:

 • Webbplatser, medarbetarwebb och lärplattformar
 • Dokument
 • Bild, ljud och video
 • Sociala medier
 • Text och språk

Så gör du digital information tillgänglig

Beroende på vilken typ av innehåll du ska publicera, och på vilken plattform, finns olika sätt att arbeta med tillgänglighet.

Umu.se, medarbetarwebb och andra webbplatser

Som redaktör på umu.se och medarbetarwebben ansvarar du för att utforma dina sidor på ett tillgängligt sätt och för att dokument, texter, bilder och video som du laddar upp är tillgängliga. Kommunikationsenheten och ITS ansvarar för att umu.se och medarbetarwebben följer de tekniska kraven i lagen.

Om du har en egen webbplats utanför umu.se är det du som ansvarar för att webbplatsen följer lagen, även de tekniska kraven.

Läs mer om tillgängliga webbplatser

Lärplattformen Canvas

Du som undervisar och publicerar information på lärplattformen Canvas kan få hjälp med tillgänglighet och undertextning av videoföreläsningar direkt i Canvas.

Digital tillgänglighet i undervisning

Dokument

När det gäller dokument på digitala plattformar bör du först fundera på om du kan presentera informationen direkt på en webbsida istället. Då blir informationen enklare att ta del av ur tillgänglighetssynpunkt och det är lätt att hålla den uppdaterad. På umu.se och medarbetarwebben blir informationen dessutom enklare att hitta för sökfunktionen.

Använd dokument för innehåll som är

 • långt och i första hand tänkt att läsas i utskrivet format.
 • statiskt över tid, till exempel lagtexter, regleringsbrev och instruktioner.
 • beroende av att layout, grafik och innehåll alltid presenteras på samma sätt.
 • bundna enligt lag att se ut på ett specifikt sätt.
 • beroende av särskilda dokumentformat, till exempel för att de innehåller matematiska formler eller andra element.

Så skapar du tillgängliga dokument

Bild, ljud och video

Huvudregeln för tillgänglig bild, ljud och video är att alla mottagare ska kunna ta del av samma information. Det innebär att du behöver erbjuda alternativa sätt för en person att ta till sig innehållet om de inte kan se eller höra det. Ett vanligt sätt är att använda text, till exempel undertextning.

Tillgänglighet i bild, ljud och video

Om du till exempel ska spela in en videoföreläsning för en kurs kan du använda ett automatiskt verktyg för undertextning.

Digital tillgänglighet i undervisning

Sociala medier

Så långt det är möjligt ska även vårt innehåll på sociala medier vara tillgängligt. Det innebär att vi ska använda de funktioner för tillgänglighetsanpassning som finns på respektive plattform. Om plattformen till exempel har stöd för undertexter ska du lägga till undertexter på din video, och om plattformen har stöd för alternativtexter för bilder ska du använda den funktionen.

Läs mer om att använda sociala medier

Text och språk

Texter i våra digitala kanaler omfattas av lagen om tillgänglig digital offentlig service, universitetets språkpolicy och språklagen. Det innebär bland annat att texterna ska präglas av klarspråk. Klarspråk innebär att texterna ska:

 • vara anpassade till mottagaren
 • ha en ändamålsenlig struktur
 • vara klara och tydliga
 • ha ett vårdat, enkelt och begripligt språk
 • vara tillgängliga
 • ha en respektfull ton.

Läs mer om att skriva texter för Umeå universitet

Jonas Mattebo
2024-01-28