Tillgängliga webbplatser

Du som är redaktör på umu.se, medarbetarwebben eller andra webbplatser ska utforma webbsidor så att de blir tillgängliga. Du som äger webbplatser utanför umu.se ska också se till att webbplatsen som helhet är tillgänglig.

På den här sidan kan du läsa mer om att utforma tillgängliga webbsidor och webbplatser. Bild, ljud, video och dokument som du laddar upp ska också vara tillgängliga, och texter på webben ska vara anpassade så att de uppfyller lagkraven och universitetets språkpolicy.

Så gör du en webbsida mer tillgänglig

Undvik instruktioner som är beroende av sensoriska kännetecken

Sensoriska kännetecken är till exempel att skriva att något ligger "till höger" på sidan eller att hänvisa till "en blå knapp". Skriv istället att något finns i menyn eller att det finns en knapp med en viss text som besökaren ska klicka på. Webbplatsen kan visas på olika sätt beroende på om besökaren använder en dator, mobiltelefon eller surfplatta och en del besökare kan ha svårt att veta vilka färger som finns på sidan.

Använd rätt formatmallar

För att hjälpmedel som till exempel skärmläsare ska förstå vad som är rubriker på en webbsida behöver rubrikerna märkas med särskilda taggar i webbplatsens kod. Därför ska du undvika att till exempel använda fetstilt brödtext som rubrik. Rätt formatmallar gör också innehållet enklare att hitta för sökmotorer, som bland annat utgår från sidans rubriker för att avgöra om innehållet är relevant. På umu.se och medarbetarwebben finns förinställda format för rubriker, ingress och brödtext.

Skriv tydliga länktexter

Med tydliga länktexter förstår användaren vad som händer när hen klickar på länken. Se till att alla relevanta ord ingår i länken och fundera på om det går att förstå länken utan att ha läst den omgivande texten.

  • Istället för att enbart skriva till exempel "Mer information" kan du använda titeln på sidan du länkar till.
  • Om länken går till en e-postadress kan du antingen skriva ut adressen i sin helhet som länktext, eller skriva "Skicka ett mejl till oss".
  • Om du till exempel skriver "Läs mer om webbtillgänglighet här" ska du länka hela meningen, inte bara ordet "här".
  • Undvik att använda samma länktext för att hänvisa till olika sidor, till exempel genom att skriva "Läs mer" på olika ställen på sidan där varje "Läs mer"-länk leder till olika sidor.

Undvik texter på olika språk

Uppläsande hjälpmedel utgår från en markering i webbplatsens kod för att avgöra vilket språk en text är skriven på och hur den ska läsas upp. Det innebär att om du till exempel har engelsk text på en svensk webbplats behöver du markera i kod att texten är skriven på ett annat språk. Annars kommer den inte läsas upp korrekt för en person som använder skärmläsningsverktyg.

Du som är redaktör på umu.se eller medarbetarwebben ska använda funktionen för översättning av en sida. Då markeras sidan automatiskt med rätt språk.

Webbplatser utanför umu.se

Du som är ansvarig för en webbplats utanför umu.se är också ansvarig för att den uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet i digital offentlig service. Det omfattar både innehållet på webbplatsen och webbplatsens tekniska funktioner.

En del av kraven kan du kontrollera och åtgärda själv, men vänd dig gärna till en tillgänglighetskonsult som granskar din webbplats utifrån lagens krav. Därefter kan du arbeta tillsammans med en webbutvecklare för att åtgärda eventuella brister.

Riktlinjer och vägledning

Webbriktlinjer.se är en praktisk vägledning från DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, som innehåller de officiella riktlinjerna för arbete med webb i offentlig sektor. Där får du bland annat tips på verktyg som du kan använda för att testa din webbplats och checklistor för de olika kraven i lagen med beskrivningar av vad kraven innebär. Med hjälp av dem kan också du se vilka delar du kan kontrollera och åtgärda själv.

Webbriktlinjer.se

Tillgänglighetsredogörelse

Din webbplats ska ha en tillgänglighetsredogörelse där du beskriver vilka delar av webbplatsen som inte uppfyller kraven i lagen. Tillgänglighetsredogörelsen ska uppdateras regelbundet och innehålla en länk för att meddela brister i tillgängligheten.

Mallar för tillgänglighetsredogörelser (DIGG, Myndigheten för digital förvaltning)

Regel för webbplatser

Regel för webbplatser beskriver de krav som Umeå universitetets publika webbplatser ska uppfylla. En publik webbplats är en webbplats som är sökbar på internet.

Läs Regel för webbplatser.

Jonas Mattebo
2022-08-11