Studentarbeten och behandling av personuppgifter

Är du i kontakt med studenter som ska göra studentarbeten? Då är det viktigt att du vet vad som gäller kring hur studenter får hantera personuppgifter i sina studentarbeten. Exempel på studentarbeten är examensarbeten, PM, uppsatser och inlämningsuppgifter.

Umeå universitet är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som studenter gör inom ramen för sina studier, exempelvis när studenter behandlar personuppgifter i ett examensarbete. Därför är det viktigt att studentens hantering av personuppgifter sker på det sätt som dataskyddsförordningen (GDPR) kräver. 

Här finns handläggningsordningen och mer information om hur studenter får behandla personuppgifter. 

Maja Wik
2022-10-06