Utbildning- och informationsmaterial

Här finner du som anställd informations- och utbildningsmaterial.

Kontaktinformation

Dataskyddsombud

Marit Juselius
Tobias Nyström

E-post skickas till pulo@umu.se

Personuppgiftsincidenter anmäls till abuse@umu.se

Chatarina Wiklund
2023-06-09