Webbutbildning om dataskyddsförordningen

En videobaserad webbutbildning om den nya dataskyddsförordningen. Webbutbildningen är framtagen av Chalmers tekniska högskola, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Mittuniversitetet (Miun) och Stockholms konstnärliga högskola (SKH).

1. En presentation av lagen GDPR - Dataskyddsförordningen

2. Vad är en personuppgift?

3. När och hur får vi behandla personuppgifter?

4. Internet, E-post och sociala medier

5. Ansvar och sanktioner

6. Personuppgiftsbehandling i undervisning

7. Personuppgiftsbehandling i Forskning

8. Checklista för dina behandlingar av personuppgifter

Kontaktinformation

Dataskyddsombud

Marit Juselius
Tobias Nyström

E-post skickas till pulo@umu.se

Personuppgiftsincidenter anmäls till abuse@umu.se

Chatarina Wiklund
2023-05-16