Service, bemötande och beslut

Att arbeta på en myndighet innebär att du, förutom de regler som styr själva verksamheten, också måste följa allmänna förvaltningsrättsliga regler. Dessa påverkar bland annat hur du ska bemöta människor som kontaktar universitetet och hur beslut ska fattas.

2023-05-24