Bild och film

Bra bilder är en viktig del i universitetets kommunikation, och ska användas för att lyfta fram och förstärka budskap. Hur du kan och får använda bilder styrs bland annat av upphandlade avtal, bildrättigheter, sekretesslagar och universitetets riktlinjer. I Mediabanken finns en stor mängd bilder samlade att använda för tryck, webb och övrig media.

Det finns följande sätt att hämta bilder som kan användas i kommunikationssammanhang:

 • Universitetets bilddatabas, Mediabanken.
 • Beställa av fotografitjänster från Inhousebyrån.
 • Köp av fotografitjänster genom vårt ramavtal med externa fotografer.
 • Direktköp av arkivbilder eller genrebilder från bildbyrå.
 • Så kallade gratisbilder från nätet märkta som Creative Commons.
 • Egna bilder.

Alla bilder ska följa dataskyddsförordningen (GDPR), sekretesslagen och våra egna riktlinjer för bildspråk.

Om du eller någon annan tar en egen bild måste en person som kan identifieras på bild alltid ge sitt muntliga medgivande innan bilden får publiceras.

Fotografen har alltid bildrättigheten, och fotografens namn ska därför alltid anges i närheten till bilden, antingen i bildtext, i text inlagd i bilden eller någonstans i textfältet i de fall bilden ligger där.

Foto, rörligt, illustration eller infografik?

Bilder är inte bara stillbildsfotografi. Bild, rörlig bild/film, illustration och infografik är olika sätt att jobba med bild i kommunikation. När passar då det ena eller andra bäst? Det beror som så ofta på. På hur gott om tid du har. På hur stor din bildbudget är. På vem din målgrupp är. På vad du vill förmedla och åstadkomma med din kommunikation.

Här följer några hållpunkter om när det ena och det andra bildmediet passar bra att använda:

När använda fotografi?

 • Visa på hur det är.
 • Komma människor nära.
 • Beskriva miljöer.
 • Skapa eftertanke.
 • När bilden är riktigt bra!

När använda film?

 • Skildra liv och människor.
 • Vara personlig.
 • Bevisa något.
 • Fördjupa och förklara.
 • Sälja in något.
 • Skapa spridning.

När använda illustration?

 • När bilden inte finns, till exempel för att illustrera abstrakta fenomen.
 • Idéburen kommunikation.
 • Skapa en mix.
 • Finna ett manér.

När använda grafik?

 • Om mycket fakta.
 • Lätta upp och visualisera tungt material.
 • Skapa bevis.
 • Orientera.
 • Visa proportioner.
 • Visa hur något fungerar.
 • Visa en händelseutveckling.

Tips för bättre bildkommunikation

 • Tänk bild – är detta bildmässigt?
 • Ta med bildtänk från början. Gör inte klar en text för att börja leta bild på slutet.
 • Vilken är bildens syfte – förklara, uppmärksamma, dekorera, roa, oroa, förtydliga, fördjupa, utbilda, hindra, dölja?
 • Använd bildbriefen: Vad är det vi vill säga? Vilken är vår målgrupp? Är detta bildmässigt? Vad kan en bild tillföra? Var ska bilden publiceras? Vilken typ av bild är vi ute efter? Finns det budget? Var kan vi hitta bilden?
 • Utnyttja hela bildpaletten: Personer, miljö, detaljer, nära och långt ifrån.
 • Inspireras av bildjournalistiken: Aktualitet, händelser, närvaro, människor, samverkan text och bild.
 • Bildtexten – bland det mest lästa och sämst skrivna: Skriv bra bildtexter! De ska tillföra något, locka läsaren, ha täckning i artikeln, namnge personer.
 • Lyft fram människor.
 • Välj bästa bilden – den som är tagen i rätt ögonblick eller har rätt känsla.
 • Tänk visuellt när du sätter din rubrik och utgå från rubriken när du slutligen ska välja bild.

Bilddatabasen Mediabanken

Mediabanken innehåller ett stort antal bilder för tryck, webb och övrig media som du får ladda ner och använda i ditt arbete. För att komma åt alla bilderna loggar du in med ditt Umu-id.

Länk till Mediabanken

Läs mer om Mediabanken

Bilder på webben

På umu.se och Aurora använder vi främst liggande bilder i formatet 16:9. När du som innehållsansvarig eller webbredaktör beställer fotografering eller fotar själv är det viktigt att tänka på att de flesta bilder kommer att användas digitalt på webb och intranät även om bilderna i första hand är tänkta att användas för en trycksak. Det gör att du måste vara tydlig i din kravspecifikation för att bilderna också ska fungera på webben.

På Teams-kanalen för Webbpublicering finns användarstöd med mer information om vad du ska tänka på när det gäller bilder på webben:

Bilder på webben

Bildformat

Beställa bilder för webb

Kontakt Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten
901 87 Umeå

Telefon: 090-786 50 70
E-post: komm@umu.se

Besöksadress
Universitetsledningshuset, Plan 4
Universitetstorget 4

Kommunikationschef
Gunilla Stendahl
Telefon: 090-786 51 82
Mobiltelefon: 072-500 79 74

Administratörer i Mediabanken - fakultetsvis

Humanistisk fakultet

Per Melander

Therese Ekström

Lärarutbildningen

Marie Oskarsson

Medicinska fakulteten

Ola Nilsson

Lena Åminne

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Eva Stoianov

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh

Anna-Lena Lindskog

Ulrika Bergfors
2022-04-26