Bilddatabasen Mediabanken

Universitetets bilddatabas Mediabanken innehåller ett stort antal bilder för tryck, webb och övrig media som du får ladda ner och använda i ditt arbete.

I Mediabanken hittar du en mängd bilder som du som medarbetare får använda inom ramen för ditt arbete om du behöver, exempelvis om du ska göra någon presentation eller liknande. Logga in med ditt Umu-id för att se alla bilder i Mediabanken. Du kan göra sökningar och filtreringar. Klicka på bilden för att se bildinformationen. Kontrollera alltid att du har rätt att använda bilden.

Länk till Mediabanken

Bilder som du beställer från Inhousebyråns fotografer levereras normalt till Mediabanken. 

Om du har frågor om Mediabanken, om användning av bilder, bildrättigheter eller om du själv har högupplösta bilder som du vill bidra med till Mediabanken, kontakta Ulrika Bergfors.

Mediabanken är också ett bildarkiv

Mediabanken fungerar också som ett bildarkiv för bilder som inte längre används men kanske behöver användas vid historiska återblickar i framtiden. Dessa bilder visas inte i det gränssnitt du kommer åt som medarbetare utan bara i ett annat administrationsgränssnitt (kallat backend). Endast personer som arbetar mycket med bilder, fotobeställning kan få behörighet där och behöver genomgå en kortare utbildning. Dessa utbildningar ges av Kommunikationsenheten.

Koppling till Episerver

Det finns en koppling från universitetets webbpubliceringssystem Episerver till Mediabanken. Webbredaktörer kan ladda upp bilder till Mediabanken via Episerver eller välja bilder som redan ligger i Mediabanken. Inne i Episerver anpassar webbredaktören bilden till rätt format. Information som alt-text, beskrivning och fotograf hämtas automatiskt från Mediabanken, men kan redigeras vid behov.

Läs mer om bildformat på användarstödet i Teams-kanalen Webbpublicering.

Märka om eller ta bort bilder ur Mediabanken

Webbredaktörer kan inte märka om, avpublicera eller ta bort en bild i Mediabanken via Episerver. Det måste någon med behörighet i administratörsgränssnittet (backend) göra. På Kommunikationsenheten finns flera personer med behörighet i backend, kontakta Servicedesk.

Administratörer i Mediabanken - fakultetsvis

Humanistisk fakultet

Per Melander

Therese Ekström

Lärarutbildningen

Marie Oskarsson

Medicinska fakulteten

Ola Nilsson

Lena Åminne

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Eva Stoianov

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh

Anna-Lena Lindskog

Anja Axelsson
2022-04-26