Kommunicera med film

För universitetets målgrupper är film på nätet en viktig källa till information om utbildning, forskning och samverkan. Det är mycket att tänka på kring film vare sig man själv väljer att producera filmen eller om man vänder sig till Inhousebyrån eller någon av de upphandlade kommunikationsbyråerna för att få hjälp.

Generella kännetecken för en film från Umeå universitet

 • Den är så kort som möjligt. Betrakta allt över 180 sekunder som för långt, om det inte är en föreläsning eller motsvarande.
 • Dokumentärt berättande.
 • Medveten bildkomposition och god känsla för ljus, exponering och vitbalans.
 • Grafik (namnskyltar eller liknande) som bottnar i universitetets grafiska profil.
 • Umeå universitets logotyp är placerad i slutet av filmen på en platta med någon av profilfärgerna eller om möjlighet finns direkt på filmen.
 • Utgångspunkten vid filmproduktionen är att rörligt media ska vara så intressant att tittaren vill se till slutet, är inte det fallet är filmen för lång eller har fel innehåll. Den centrerade logotypen ska placeras i slutet av filmen där logon placeras på en enfärgad platta i någon av profilfärgerna eller om möjlighet finns direkt på filmen. Det är viktigt att tänka på logons läsbarhet, vilket alltid ska utgå från att den ska vara tydlig på små skärmar. Om filmen produceras mot en internationell målgrupp ska den engelska logotypen användas och ej den svenska.

Tänk universitetet som tv-kanal

Eftersom Umeå universitet är huvudavsändare i alla filmer kan vi se Umeå universitet som en tv-kanal och filmerna som olika tv-program; de finns under samma paraply och står för något gemensamt, men alla typer av filmer har sin egen funktion och kan (och måste få) se väldigt olika ut.

Några typer av filmer

 • Porträtt av alumner, studenter, lärare, forskare, professorer, etc.
 • Programfilmer, kurspresentationer, etcetera.
 • Föreläsningar, panelsamtal,etcetera.
 • Interna "så funkar det-filmer"
 • Undervisningsfilmer
 • Videobloggar (vloggar)
 • Reklamfilmer
 • Direktsändningar

Praktisk produktion

Angrip film på samma sätt som all annan kommunikation. Tänk mer allmänt berättande än film. Var mer journalist än regissör. Besvara: Vad vill du berätta? För vilka? Vem berättar det bäst? Först därefter kommer det filmspecifika.

De flesta av universitetets produktioner är små. Ett porträtt, en intervju,etcetera. Då kan man vara ganska rättfram i sitt arbete, som ett litet tv-team som gör reportage mer än ett stort filmteam som producerar film. Däremot bör innehållet alltid vara klart innan inspelning. Vad är det som ska berättas (och vad behöver inte sägas)? Hur ska filmen börja och sluta? Vilka bilder behövs? Grafik? Musik? Ton och tempo? Detta är särskilt viktigt att vara klar över och överens om på förhand när det finns många beställare/tyckare.

Vid intervjuer gäller det att ställa frågorna så att svaren kan stå för sig själva i filmen, utan förklaring. Ibland kan det kräva att man pratar om samma sak onaturligt länge, för att få formuleringar som fungerar. Här underlättar journalistisk/redaktionell erfarenhet men ett grundtips är att be personen berätta i stället för att ställa frågor eller ställa öppna frågor som inte kan besvaras med enbart ja och nej.

Umeå universitets grafiska profil

Grundregel kring filmer som är kopplade till Umeå universitet är att introt inte innehåller någon logotyp. Detta för att avsändaren redan tydligt ska framgå av att filmen sänds i våra egna kanaler. Utgångspunkten vid filmproduktionen är att rörligt media ska vara så intressant att tittaren vill se till slutet, är inte det fallet är filmen för lång eller har fel innehåll.

Använda universitetets logotyp - vad ska jag tänka på?

Logon ska placeras i slutet där logotypen placeras på en enfärgad platta i någon av profilfärgerna eller om möjlighet finns direkt på filmen. Viktigt att tänka på logons läsbarhet, vilket alltid ska utgå från mobile first.

Undantag från regeln att enbart ha logotypen i slutet av filmen är om filmen består av budskap direkt från Umeå universitet, till exempel ledningen eller om filmen ska gå i en kanal som inte är vår egen, andra webbplatser eller media etcetera. Då kan logotypen behövas i början av filmen eller annan rubrik som placerar filmen i Umeå.

Fler avsändare i filmen än Umeå universitet

Om andra avsändare är med i filmen, till exempel andra företag eller interna projekt som Kultur på campus, visas dessa på en skylt innan Umeå universitets logotyp visas.

Särskilt vid direktsändningar

Innan direktsändningar ska alltid en startbild med både logo och texten "Snart sänder Umeå universitet live" finnas med.

Namnskyltar i film

Namnskyltar ska alltid placeras i nedre vänstra hörnet och vara skrivna i typsnittet Gotham eller Verdana. Läsbarheten ska utgå från mobile first. Tänk på att inte överdrivet använda versaler.

Teknik

Filmen kan göras med en mobiltelefon i befintligt ljus eller med mer avancerad utrustning. Det viktiga är att tänka på målgruppen, se till att ha något att berätta och fundera över vilket "program" du gör för vår "kanal".

För filmning med mobil

För ljudupptagning till iPhone, använd till exempel Rödes iPhone-mic "Videomic ME". Använd gärna en mobilhållare av något slag som gör att filmningen blir stabilare, till exempel "shoulderpod". Gärna tillsammans med stativ där det behövs.

För bästa tekniska resultat med begränsade resurser, filma med en systemkamera på stativ, tänk på bildkomposition, exponering, vitbalans och ljus samt ta upp ljud med separat mikrofon. Redigera i filmredigeringsprogram, till exempel Adobe Premier eller Final Cut. Exportera som H264 i 1080p eller 720p.

Publicering och distribution

Majoriteten av universitetets filmer är avsedda för webbpublicering. För att ha full kontroll över filmen på internet finns det en poäng med att hålla ihop produktionen i Umeå universitets egen Umu Play. Universitetet har även Vimeo och Youtube-kanaler för distribution där så är lämpligt.

Musik

Musik kan utgöra en stor del av helhetsintrycket och känslan i en film. Och precis som att vi gör olika typer av filmer behöver vi olika typer av musik för olika ändamål. Tänk på att du måste ha rättigheter att använda den musik som du vill ha i filmen. Vid köp av musik är det viktigt att tänka på hur länge du har rättigheterna att använda musiken i filmen och i vilka kanaler, som till exempel sociala medier.

Beställa film genom Inhousebyrån

Genom Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten går det att beställa filmproduktioner och direktsändningar.

Vid filmuppdrag får kunden alltid en offert på sin specifika film utifrån kundens behov och önskemål. För att underlätta för dig som beställare finns ett antal olika grundpaket att välja mellan, där vissa uppsatta förutsättningar gäller.

Beställa film

Beställningar görs till:

Inhousebyrån
Kommunikationsenheten
Samverkanshuset, plan 4

inhousebyran@umu.se

Mer information

Undertextning av filmer ett krav

Sedan den 23 september 2020 gäller webbdirektivet när det gäller filmer som publiceras i digitala kanaler. Direktivet innebär bland annat att alla filmer som Umeå universitet publiceras i digitala kanaler efter den 23 september 2020 SKA undertextas på det talade språket.

Läs mer om undertextning och vilket stöd som finns

Umu Play

​Umu Play är Umeå universitets mediatjänst med fokus på video i undervisningssammanhang.

Mer om Umu Play

Ulrika Bergfors
2022-11-01