Beställa film och boka direktsändningar

Genom Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten går det att beställa filmproduktioner och direktsändningar.

Vid beställning:

inhousebyran@umu.se

Vid frågor gällande film kan du kontakta:

Produktionsledare
Cecilia Nilsson
cecilia.nilsson@umu.se
090-786 66 77, 076-136 51 68

Filmansvarig
Simon Öhman Jönsson
simon.jonsson@umu.se
072-143 31 39

Filmansvarig - Direktsändningar
Hans Karlsson
hans.karlsson@umu.se
072-554 20 70

Grundpaket

Vid filmuppdrag får kunden alltid en offert på sin specifika film utifrån kundens behov och önskemål. Paketpriserna gäller vid filmning under kontorstid samt inom campus.

Undertextning

Från och med 23 september 2020 gäller nya regler för film, direktsändningar och poddar som publiceras digitalt (t.ex. på webb eller sociala medier). Det nya webbdirektivet innebär att all film som finns digitalt måste vara textad. Direktsändningar är undantagna, de behöver vara textade först 14 dagar efter sändningstiden. När du hädanefter beställer film från Inhousebyrån kommer undertextning till talat språk per automatik (gäller ej direktsändningar), om du inte särskilt avbeställer den (om filmen t.ex. inte ska användas på webb eller sociala medier).

Undertextning till samma språk som talat språk (svenska till svenska eller engelska till engelska):

Grundpris: 2 800 kr
I grundpriset ingår en filmtid upp till 10 minuter och publicerad undertextning till ett språk.

Undertextning till både svenska och engelska från svenska eller engelska som talat språk:

Paketpris: 5 550 kr

I paketpriset ingår en filmtid upp till 10 minuter och publicerad undertextning och översättning till både svenska och engelska.

Om du har behov av hjälp med undertextning på andra sätt än vad som ingår i ovanstående prispaket är du välkommen att höra av dig till inhousebyran@umu.se.

Klicka på rubrikerna för att läsa mer om paketen och se exempel.

 

Direktsändning

Består av en produktion med 1-2 stycken teknisk personal, videomixer, 2-3 kameror, där en är bemannad med en kameraman samt en inklippt PowerPoint presentation om så önskas. Sändningen sker live för omgående distribution till kund samt eventuella sociala medier.

Enligt webbdirektivet som trädde i kraft den 23 september 2020 behöver inte direktsändningar undertextas (med talat språk) under de första 14 dagarna. Därefter räknas materialet som en inspelad film och då måste den också textas eller plockas bort. Just nu har Inhousebyrån ingen bra, enkel och billig lösning utan materialet kommer att plockas ner efter 14 dagar.

Exempel direktsändning

LILLA
Längd: maximalt 1 timme livesändning
Exklusive undertextning

MELLAN
Längd: maximalt 4 timmar livesändning
Exklusive undertextning

STORA
Längd: Maximalt 8 timmar livesändning
Exklusive undertextning

TILLÄGGSPAKET
Vid köp av en direktsändning finns möjligheten att beställa tilläggspaket.

Eventfilm (stor)
I paketpriset ingår filmning av klippbilder under mingel i direkt anslutning till direktsändningen. Arrangören eller liknande får möjlighet att berätta om vad som arrangeras direkt mot kameran samt filmas en kort intervju med 2-4, av arrangören, utvalda personer. Arrangören väljer ut och ställer frågorna till intervjupersonerna. Klippbilder från direktsändningen går att få med i filmen om det önskas. Filmproducenten finns på plats under 1 timme i anslutning till direktsändningen.

Grundpris undertextning: 2 800 kr (inkl gem), se mer info ovan.

Fotobås
I paketpriset ingår att fotograf finns på plats för att fotografera gäster i ett fotobås. Utrustning i form av ljus ingår i priset men ej eventuell bakgrund eller rekvisita. I paketpriset ingår inte visning av bilderna direkt på plats utan bilderna levereras till kund vid ett senare tillfälle efter överenskommelse. Direktvisning på plats samt inmontering av grafiska element som t.ex. logotyp på varje bild går att köpa till mot en extrakostnad. I paketpriset ingår inte bildbehandling.

Längd: 1 timmes fotografering

Längd: 2 timmars fotografering

 

Reportage- och forskarfilm

En reportage- och forskarfilm består av både intervjuer och miljöskildringar. Den röda tråden i filmen arbetas fram tillsammans med kunden innan inspelning. Den färdiga filmen levereras på Vimeo för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen. 

Paketpriserna gäller vid filmning under kontorstid samt inom campus.

Exempel på reportage- och forskarfilmer

STANDARD
Antal medverkande: 1-3 personer intervjuade på maximalt två olika tillfällen på campus.
Miljöbilder: Filmas vid samma tidpunkt som intervjuerna.
Längd: 1-5 min

Grundpris undertextning: 2 800 kr (inkl gem), se mer info ovan.

Kompletterande speakerröst bokas separat.

STORA
Antal medverkande: Flera personer intervjuade vid olika tillfällen.
Miljöbilder: Filmade vid olika tillfällen och på olika platser. Externt material går även att redigera in.
Grundpris undertextning: 2 800 kr (inkl gem), se mer info ovan.

Intervjufilm

Filmer bestående av både intervjuer och miljöbilder filmade på campus.

Exempel intervjufilm

LITEN
Kortare intervjuer filmade på en plats på campus med maximalt två intervjupersoner. Den färdiga filmen levereras på Vimeo för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Antal medverkande: 1-2 person intervjuad på en och samma plats, vid ett tillfälle på campus.
Miljöbilder: Filmade på samma plats som intervjuerna och vid samma tidpunkt
Antal kameror: 1 st
Längd: 1-2 min


Grundpris undertextning: 2 800 kr (inkl gem), se mer info ovan.

STOR
Längre intervju med 1-2 intervjupersoner samt miljöbilder filmade vid samma tillfälle på campus. Den färdiga filmen levereras på Vimeo för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Antal medverkande: 1-2 personer intervjuad på en och samma plats, vid ett tillfälle på campus.
Miljöbilder: Filmade vid samma tidpunkt som intervjuerna men i lokaler i närheten av intervjuplatsen.
Antal kameror: 1-2 st
Längd: 2-4 min


Grundpris undertextning: 2 800 kr (inkl gem), se mer info ovan.

TILLÄGGSPAKET

Undertextning till både svenska och engelska
Gäller filmer på svenska eller engelska. Vid översättning till svenska eller engelska byts priset för undertextningen ut från 2 800 kr till 4 000 kr (inkl gem).

Paket: filmtid max 3 min

Eventfilm

En eventfilm består av både intervjuer och miljöbilder från det aktuella eventet. Beställaren får möjlighet att ställa aktuella frågor till respektive intervjuperson.

Exempel på eventfilm

STANDARD
I paketpriset ingår filmning av miljöbilder under ett mingel/event. Arrangören eller liknande får möjlighet att berätta om vad som arrangeras direkt mot kameran samt filmas en kort intervju med 3-5, av arrangören, utvalda personer. Arrangören väljer ut och ställer frågorna till intervjupersonerna. Filmproducenten finns på plats under 1 timme under minglet. Den färdiga filmen levereras på Vimeo för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Antal medverkande: 3-5 personer intervjuas under minglet/eventet
Antal frågor: 1-2 stycken
Miljöbilder: Filmade under minglet/eventet samtidigt som intervjuerna
Längd: 1-2 min

Grundpris undertextning: 2 800 kr (inkl gem), se mer info ovan.

Övrig film

Kortare filmer för information eller marknadsföring. Den färdiga filmen levereras på Vimeo för att kunna läggas in på kundens hemsida. Kunden får alla rättigheter till filmen.

Exempelfilmer

Längd: ca 1-3 minuter
Offert ges för varje nytt projekt.

Infografikfilm

Består av stillbilder, korta filmklipp och grafik som animeras till en kortare informativ film.

Offert ges för varje nytt projekt.

Exempel på animeringar och infografikfilm

Animeringar

Rörlig film görs från statiska bilder t.ex. illustrationer. Dessa illustrationer kan beskriva t.ex. forskning, arbetsmetoder o.s.v. Offert ges för varje nytt projekt.

Exempel på animeringar och infografikfilm

Filma eller livesända föreläsningar

Behöver du hjälp med att filma föreläsningar för att använda i din undervisning? Eller livesända från en föreläsning?

Kontakta Kommunikationsenhetens Inhousebyrå inhousebyran@umu.se så berättar vi mer

Det finns några salar med fast utrustning för inspelning och direktsändning. Dessa bokas via Infocenter, teknikerhjälp ingår. 

Sara Mejtoft
2021-12-22