Vårt bildspråk

Vi vill med våra bilder stötta Umeå universitets vision och varumärke. Vi vill visa att vi har vi har kreativa och internationella mötesplatser och att runt hörnet väntar oväntade möten.

Dokumentärt

Det som håller ihop bildmanéret är den dokumentära känslan som ska genomsyra alla kategorier. Vi använder därför i första hand bilder som vi eller våra upphandlade fotografer tagit själva föreställande personer och miljöer från vår egen verksamhet. I Mediabanken finns en stor mängd sådana bilder.

Vi använder köpta genrebilder med försiktighet och enbart där det är motiverat, se Genrebilder för mer information.

Kreativt

Våra kreativa mötesplatser visar vi bäst genom att också i vårt bildmanér låta det konstnärliga och kreativa ta plats. Vi tillåter oss att vara lekfulla och prova nytt. Att vara kreativ kan vara att ifrågasätta normen av hur något ska se ut.

Inkluderande

Vi vill visa på både verksamhetsmässig och mänsklig mångfald men det är omöjligt att baka in allt i en bild. Detta gör att vi inte kan ha ett snävt bildmanér. Därför arbetar vi med bilder på lite olika sätt så att det i det stora hela ger en mångsidig och inkluderande bild av Umeå universitet. I avsnittet Kommunicera inkluderande finns ytterligare information och bildexempel.

Bildmanéret i studentrekryteringen

Moderna

I kommunikationsplattformen för studentrekrytering framgår att vi vill lyfta fram att vi är moderna, vilket ska återspeglas i våra bilder. Vår värld får inte andas gammal traditionell institution. Vi är framåtsträvande och nytänkande och det syns tydligt på det vi gör.

Naturen

Vår geografiska plats gör oss unika och även i vissa fall exotiska! Vi vill kunna lämna spår av naturen utan att kännas präktiga eller bakåtlutande, använda oss av naturen, men samtidigt tänka nytt eller kontrastera mot något nytt och modernt. Som ett exempel kan vi när vi fotograferar ett träd göra det i ett spännande grafiskt ljus.

Att tänka på när du använder bilder

  • Använd våra upphandlade fotografer eller Inhousebyrån om du beställer fotograf​.
  • Använd företrädesvis bilder på personer och miljöer från vår egen verksamhet.
  • Undvik "konstruerat" arrangerade bilder på människor och detaljer (undantag för ren produktfotografering), se bildexempel nedan.
  • Välj bilder som känns "äkta", det vill säga har en dokumentär känsla även om de är arrangerade. Undvik stereotyper.
  • Använd inte frilagda bilder.
  • Undvik arrangerade "metaforbilder", se bildexempel nedan.
  • Undvik bilder som inte har koppling till innehållet i eventuell text, se bildexempel nedan. Bilden ska komplettera och höja värdet av texten samt fånga ögat och göra innehållet mer intressant.
  • Använd bildtexter. Bildtexter tillhör de delar av en artikel som tillsammans med rubriker och ingress först scannas av läsaren.
  • När du ger fotouppdrag eller fotar själv – tänk på hur du skildrar människor för att bidra till en jämlik och inkluderande bildkommunikation.

Genrebilder - egna, köpta och gratisbilder

Genrebilder kan ibland vara motiverat att använda till exempel i nyhetsartiklar, nyhetsbrev eller på webb/intranät om vi inte har någon annan lämplig bild, men där en bild faktiskt skulle kunna tillföra texten något och väcka intresse.

En genrebild kan till exempel vara motiverad om vi vill illustrera något som inte är bundet till specifika personer, situationer eller miljöer, till exempel ett möte, en vårdsituation eller en brandövning. Eller när vi vill illustrera ett abstrakt fenomen som exempelvis budget, vision eller kompetensutveckling.

För att vara trovärdiga använder vi i första hand universitetets egna genrebilder, tagna i våra egna miljöer och som finns inlagda i mediabanken. Vi använder köpta genrebilder med försiktighet, främst då vi saknar egna och enbart där det är motiverat.

Våra egna genrebilder
Kommunikationsenheten och fakultetskommunikatörerna arbetar med på att fylla på med fler egna genrebilder i Mediabanken, genom att fota själva eller ge uppdrag till våra upphandlade fotografer. Dessa bilder hittar du genom att filtrera på kategorin "Genre & detalj". Det framgår ifall genrebilden är köpt. Den är i så fall märkt med aktuell bildbyrås namn. Hör gärna av dig till Ulrika Bergfors om du har önskemål på genrebilder som är av generellt intresse att fylla på med.

Köpta eller gratis genrebilder

Läs mer om vad du ska tänka på om du vill köpa genrebilder från en bildbyrå eller använda gratisbilder från Internet i avsnittet Köpa fototjänster och bilder.Exempel student i miljö

Studenter i Vardagsrummet, Humanisthuset.

Foto: Elin Berge

Studenter i Beteendevetarhuset under rast.

Foto: Elin Berge

Formellt porträtt

Helena Lindgren, universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap.

Foto:

Exempel forskare i miljö

Simon Lindgren, professor vid Sociologiska institutionen.

Foto: Elin Berge

Magnus Domellöf, professor/överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap.

Foto: Elin Berge

Professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Immunologi Årshögtid 2019

Foto: Mattias Pettersson

Ulrika Bergfors
2022-04-12