Bilder

Bra bilder är en viktig del i universitetets profil, och ska användas för att lyfta fram och förstärka budskap. Hur du kan och får använda bilder styrs bland annat av upphandlade avtal, bildrättigheter, sekretesslagar och universitetets riktlinjer. I Mediabanken finns en stor mängd bilder samlade att använda för tryck, webb och övrig media.

Det finns i princip fyra sätt att hämta bilder som kan användas i kommunikationssammanhang:

Alla bilder ska följa dataskyddsförordningen (GDPR), sekretesslagen och våra egna riktlinjer för bildspråk.

Om du eller någon annan tar en egen bild måste en person som kan identifieras på bild alltid ge sitt muntliga medgivande innan bilden får publiceras.

Fotografen har alltid bildrättigheten, och fotografens namn ska därför alltid anges i närheten till bilden, antingen i bildtext, i text inlagd i bilden eller någonstans i textfältet i de fall bilden ligger där.

Läs mer om bilder, bildanvändning och våra riktlinjer i Kommunikationshandboken.

Bilddatabasen Mediabanken

Mediabanken innehåller ett stort antal bilder för tryck, webb och övrig media som du får ladda ner och använda i ditt arbete. För att komma åt alla bilderna loggar du in med ditt Umu-id, via inloggningen i det övre högra hörnet.

Mediabanken - gemensam inloggning

När du har loggat in kan du söka bland alla bilder både via en sökruta och filter, för att sedan ladda ner bilden hög- eller lågupplöst.

Bilder som du beställer från Inhousebyråns fotograf eller våra upphandlade fotografer levereras till Mediabanken. Din fakultetskommunikatör har behörigheter i systemet och kan hjälpa till att publicera bilderna så att de blir sökbara och nedladdningsbara via Mediabanken.

Om du har frågor om Mediabanken, om användning av bilder, bildrättigheter eller om du själv har högupplösta bilder som du vill bidra med till Mediabanken, kontakta Ulrika Bergfors.

Märka om eller ta bort bilder ur Mediabanken

Endast personer med behörighet i administratörsgränssnittet (backend) för Mediabanken kan märka om, avpublicera eller ta bort bilder i Mediabanken. Kontakta Servicedesk om du behöver hjälp med detta.

Upplever du att det finns få bilder? Kom ihåg att logga in!

Som oinloggad kommer du åt en mindre mängd bilder, medan du som inloggad får du tillgång till betydligt fler bilder. Dubbelkolla därför i övre högra hörnet att du är inloggad om du upplever att du inte hittar alla bilder du behöver. Om du inte är inloggad - logga in med ditt Umu-id.

Bilder på externwebben

På vår externa webb kan du som Infoglue-användare lägga in bilder, antingen egna fotografier, inköpta bilder eller från vår Mediabank. Alla kan också lägga in egna bilder på sin institutions eller enhets webbplats.

Köp av fotografitjänster

Om du vill köpa fotografering kan du vända dig till Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten. Vill du anlita extern fotograf inom Umeå kommun ska du använda universitetets upphandlade fotografer

Mer information om hur du köper fotografitjänster hittar du i Kommunikationshandboken. Där kan du bland annat läsa om vilka fotografer du får anlita inom olika områden (Nyhets- och reportagefoto, Konceptbilder, Genrebilder, Arkitektur), priser och hur du kontaktar fotograferna.

Kontakt Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten
901 87 Umeå

Telefon: 090-786 50 70
E-post: komm@umu.se

Besöksadress
Universitetsledningshuset, Plan 4
Universitetstorget 4

Kommunikationschef
Gunilla Stendahl
Telefon: 090-786 51 82
Mobiltelefon: 072-500 79 74

Administratörer i Mediabanken - fakultetsvis

Humanistisk fakultet

Per Melander

Therese Ekström

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Ingrid Söderbergh

Anna-Lena Lindskog

Medicinska fakulteten

Daniel Harju

Lena Åminne

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Eva Stoianov

Lärarutbildningen

Lars Knutsson

Kommunikationsenheten
2021-05-20