Beställning av visitkort dubbelsidig svensk och engelsk

Välkommen att beställa ditt visitkort. När du skickat in dina uppgifter kommer du (inom några dagar) att få ett korrektur och när korten är tryckta meddelas ni via sms. Du kan hämta dem själv på Infocenter eller välja att de skickas via internposten.

Welcome to order your business card. When you submit your information, you will receive a proof (within a few days) and when your business cards are printed, you will be notified via sms. You can pick them up yourself at Infocenter, Servicedesk or choose to get them via the internal postal service.

Faktureringsuppgifter / Invoice details
 
Beställning / Order
Visitkort/Visitcard
 
Information på visitkortet på svenska / Swedish information on the card
 
Information på visitkortet på engelska / Information on business card in English
 
Övrigt / Other information
Leveranssätt / Delivery options

HAR DU FRÅGOR? QUESTIONS?

Kontakta oss via / Please contact platsannons@umu.se

Inhousebyrån
2022-03-16