Beställning av visitkort dubbelsidig svensk och engelsk

Välkommen att beställa ditt visitkort.

När du fyllt i formuläret och skickat in dina uppgifter kommer du att få ett korrektur (inom några dagar) som du ska godkänna. Efter att du godkänt ditt korrektur tar det cirka sju arbetsdagar innan du får din leverans via interposten.

Welcome to order your business card. Once you have filled in the form and submitted your details, you will receive a proof (within a few days) that you need to approve. After your approval you will receive your delivery via the internal post delivery in about seven working days..

Faktureringsuppgifter / Invoice details
 
Beställning / Order
Visitkort/Visitcard
 
Information på visitkortet på svenska / Swedish information on the card
 
Information på visitkortet på engelska / Information on business card in English
 
Övrigt / Other information

HAR DU FRÅGOR? QUESTIONS?

Kontakta oss via / Please contact platsannons@umu.se

Inhousebyrån
2023-01-19