Interna kommunikationskanaler

Vid universitetet finns flera olika kanaler för intern kommunikation och information.

Det här är en översikt av de kanaler som främst används för att sprida information och nyheter inom universitetet.

Medarbetarwebben Aurora

På medarbetarwebben där du just nu läser den här texten finns samlad universitets- och fakultetsgemensam information. Här hittar du alltid de mest aktuella nyheterna för dig som anställd.

Läs mer om Aurora under rubriken Så fungerar medarbetarwebben Aurora.

Nyhetsbrev

Vid Umeå universitet finns två officiella, interna nyhetsbrev som normalt skickas ut via mejl en gång i veckan. Nyheter för anställda går ut till alla medarbetare, och Chefsnytt skickas till chefer och biträdande chefer.

Nyheter för anställda skickas normalt ut varje tisdag omkring kl. 14, med uppehåll under jul- och sommarperioden. Innehållet i nyhetsbrevet ska underlätta och stödja medarbetares dagliga arbete, och har en tonvikt på beslut, förändringar och aktiviteter som är viktiga att känna till för en stor grupp medarbetare. Utskickslistan uppdateras automatiskt utifrån personalkatalogen.

Chefsnytt skickas ut vid behov och sker då normalt på måndagar kring kl. 14. Det är uppehåll av nyhetsbrevet under jul- och sommarperioden. Innehållet ska underlätta och stödja chefers dagliga arbete. Utskickslistan uppdateras automatiskt utifrån personalkatalogen.

Tips till nyhetsbreven
Om du vill få en intern notis publicerad i Nyheter för anställda eller i Chefsnytt så kontaktar du redaktion@umu.se. I mejlet bifogar du:

• förslag på rubrik
• förslag på nyhetspuff (max 500 tecken)
• länk till webbsida med mer information (på Aurora eller umu.se)
• bildförslag, om det är relevant.
• Gärna kort puff på engelska och länk till engelsk sida.


Redaktionen för nyhetsbrevet gör en nyhetsvärdering och avgör om innehållet är relevant för utskicket, och har också rätt att korta och redigera innehållet.

Tips på innehåll för veckans utskick skickas senast måndag klockan 12.00 till Nyheter för anställda och fredag veckan innan för Chefsnytt.

Får du inte något av nyhetsbreven?
Hör av dig till: redaktion@umu.se

Kalendarium

Institutioner och enheter vid Umeå universitet kan själva skriva in arrangemang i sina egna, fakulteternas eller Umeå universitets kalendarium. För att skapa kalenderevenemang behöver medarbetaren ha rollen funktionsredaktör eller webbredaktör i webbpubliceringssystemet Episerver.

Funktionsredaktörsrollen läggs till av katalogansvarig på respektive institution eller motsvarande och kräver ingen utbildning, men för webbredaktörrollen behövs utbildning.

Manual för att lägga in kalenderevenemang i Episerver.

Aktum – personaltidning

Vid universitetet finns personaltidningen Aktum. Har du tips till personaltidningen kontaktar du redaktion@umu.se. Det pågår en översyn av arbetet med Aktum.

Kommunikationsenheten
2022-08-04