Språkinställning

Du som inte har svenska som modersmål, och som föredrar att få information på engelska, kan välja att ställa in engelska som huvudspråk för kommunikation från Umeå universitet. Det ger dig enklare tillgång till information på engelska och vi får ökad möjlighet att förbättra vår internkommunikation.

Genom att välja engelska som huvudspråk får du automatiskt vissa universitetsgemensamma system direkt på engelska, det vill säga menyer och meddelanden, påminnelser om till exempel böcker som ska hämtas eller lämnas tillbaka.

När medarbetare anger engelska i sin språkinställning ger det också Kommunikationsenheten kännedom om hur många och vilka medarbetare som har behov av engelsk information. Det gör alltså att det blir lättare att se till att rätt information når rätt personer.

Att ställa in engelska som huvudspråk innebär att:

  • Du får vissa universitetsgemensamma system på engelska, exempelvis systemspråk och meddelanden.
  • Du får Aurora och dess meny automatiskt på engelska när du loggar in – du kan däremot fortfarande nå den svenska versionen.
  • Du kan få chans att påverka den interna kommunikationen; vad som översätts och hur den distribueras.
  • Du ger Kommunikationsenheten bättre möjligheter att förbättra och anpassa sina engelska informationskanaler och dess innehåll.
  • Du får fortfarande nyhetsbrevet Nyheter för anställda och kan fortfarande nå all information som ännu bara finns på svenska.

Hur du ställer in din språkinställning:

Att ställa in engelska som huvudspråk är enkelt:

  1. Gå till Språkinställningar och logga in med ditt Umu-id
  2. Klicka på Ändra information
  3. Välj English i listan och klicka Spara. Sedan är du klar.

Kontaktinformation

Anna Lawrence, översättare och kommunikatör
Kommunikationsenheten
072-245 90 11

Erik Vesterberg
2022-03-31