Riktlinjer vid presskontakter

Denna sida innehåller riktlinjer och råd för Umeå universitets presskontakter. Riktlinjerna gäller för dig som uttalar dig som företrädare för universitet.

Mediernas roll är att vara oberoende och kritiskt granskande. Våra relationer till journalister ska präglas av en öppen och välvillig inställning.

Alla medarbetare har grundlagsskyddad rätt att lämna synpunkter och uppgifter till medierna. Universitetet har inte rätt att efterforska vem som lämnat uppgifterna. Dessutom är forskningen är per definition fri, enligt högskolelagen. Det innebär bland annat att forskare fritt får publicera forskningsresultat.

Om du blir kontaktad av media

Kontakter med journalister kräver ofta ett snabbt agerande, men du kan alltid be om att få återkomma efter en stund, för att hinna ta reda på fakta eller samråda med exempelvis närmaste chef eller kommunikatör. Om du känner dig osäker är det oftast bättre att säga för lite än för mycket. Skulle en journalist dyka upp utan förvarning, släpp in honom eller henne och ta reda på vad hen vill.

Om du inte anser dig vara rätt person att svara på frågorna, försök hitta rätt person som kan ta emot journalisten – eller ta hjälp av fakultetskommunikatör eller pressansvarig. Pressansvarig, fakultetskommunikatörer och kommunikationschef tar emot förfrågningar från massmedia och vidarebefordrar vid behov till ansvarig chef eller expert.

Presstelefonen når du på 090-786 50 89 eller via e-post (alltid bemannad mellan kl. 8.00 och 16.30 varje vardag), övrig tid direkt till pressansvarig Jakob Mjöbring på 072-206 89 23 eller e-post.

 • När du blivit kontaktad, informera gärna pressansvarig och/eller fakultetskommunikatör.
 • Frågor som gäller universitetets övergripande verksamhet, till exempel budget, stora förändringar, framtidsplaner och krissituationer och liknande ska besvaras av rektor, universitetsdirektör eller den chef som är ansvarig för området det gäller.
 • Varje chef har rättighet och skyldighet att svara på frågor som gäller den egna verksamheten.
 • För övriga frågor uttalar sig den som har specialkunskap i ämnet.
 • Enskilda forskare uppmuntras att delta i samhällsdebatten och ha mediekontakter kring sin forskning och specialområde. Anställda som uttalar sig i media i frågor som han eller hon inte har ansvar för eller specialkunskap inom, gör det som privatperson, inte som officiell företrädare för universitetet.
 • Om den anställda ska ange en koppling till Umeå universitet eller inte ska anpassas efter ovanstående förhållanden.

Vem ska vara presskontakt?

 • Rektor, universitetsdirektör, kommunikationschef eller pressansvarig beslutar om presskontakter gällande universitetsövergripande frågor.
 • Dekan beslutar om och ansvarar för presskontakter gällande fakultetsövergripande frågor. Samråd gärna med rektor, universitetsdirektör, fakultetskommunikatör, pressansvarig eller kommunikationschef.
 • Prefekt beslutar om och ansvarar för presskontakter gällande institutionsfrågor. Samråd gärna med dekan/kanslichef, fakultetskommunikatör eller pressansvarig.
 • Enhetschef beslutar om och ansvarar för presskontakter gällande enhetens verksamhet. Samråd gärna med närmaste chef, fakultetskommunikatör eller pressansvarig.

När du vill nå ut med nyheter till media.

 • Informera gärna pressansvarig och/eller fakultetskommunikatör när du tar egna kontakter.
 • Vill du ha hjälp att nå ut, kontakta i första hand fakultetskommunikatören vid den fakultet som du tillhör. Kontakta annars pressansvarig, kontaktuppgifter ovan.
 • Kontakta pressansvarig om det gäller universitetsövergripande frågor, kontaktuppgifter ovan.
 • Respektive fakultetskommunikatör kontaktar doktorander som ska disputera för pressmeddelande om avhandlingen.

Presskontakter

Kommunikationsenheten
Övergripande pressfrågor
Övergripande kommunikationsfrågor

Pressansvarig
Telefon: 090-786 50 89

Medicinsk fakultet
Kommunikatör
Ola Nilsson
Telefon 090-786 69 82
Mobil 070-353 26 48

Teknisk-naturvetenskaplig
fakultet
Kommunikatör
Sara-Lena Brännström
Telefon 090-786 72 24
Mobil 072-167 62 65

Humanistisk fakultet
Kommunikatör
Per Melander
Telefon 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet
Kommunikatör
Elin Andersson
Telefon 090-786 90 31

Lärarhögskolan
Kommunikatör
Marie Oskarsson
Telefon 090-786 69 47

Bildmuseet
Kommunikatör
Helena Vejbrink
Telefon 090-786 90 73

Behöver du stöd och råd i presskontakter?

Vänd dig i första hand till fakultetsinformatören.

Kommunikationsenheten
2022-10-13