Presskontakter

Våra relationer till media ska präglas av öppenhet och välvillig inställning till journalisterna.

Varför vill vi ha en god relation till media?

Media spelar en mycket viktig roll som opinionsbildare. Den bild media ger av oss på universitetet kommer att spridas hos allmänheten. Via media kan vi också nå många viktiga målgrupper samtidigt, till exempel studenter, anställda, intressenter, leverantörer, myndigheter, konkurrenter. Vi måste därför känna till pressens spelregler och ta hänsyn till dessa.

Journalister skaffar sig den information de vill oavsett om vi uttalar oss eller inte. Det är därför bättre att förekomma än att förekommas.

Vad ska du tänka på i kontakter med pressen?

Kontakter med massmedia kräver ofta ett snabbt agerande. Du kan dock alltid be journalisten att få återkomma efter en stund, för att hinna ta reda på fakta eller samråda med exempelvis närmaste chef eller informatör. Det är oftast bättre att säga för lite än för mycket. Om en journalist dyker upp utan förvarning, släpp in honom eller henne och ta reda på vad han eller hon vill.

Om du inte anser dig vara rätt person att svara på frågorna, försök att hitta rätt person som kan ta emot journalisten – eller ta hjälp av fakultetsinformatör/pressansvarig.

Massmedia är intresserade av nyheter som:

  • är färska
  • får stora konsekvenser
  • innehåller konflikter och kontroverser
  • är dramatiska
  • är ovanliga, oväntade, kuriösa
  • är aktuella, något alla talar om just nu
  • är personorienterade
  • är till nytta för många

Presskontakter

Kommunikationsenheten
Övergripande pressfrågor
Övergripande kommunikationsfrågor

Pressansvarig
Telefon: 090-786 50 89

Medicinsk fakultet
Kommunikatör
Ola Nilsson
Telefon 090-786 69 82
Mobil 070-353 26 48

Teknisk-naturvetenskaplig
fakultet
Kommunikatör
Sara-Lena Brännström
Telefon 090-786 72 24
Mobil 072-167 62 65

Humanistisk fakultet
Kommunikatör
Per Melander
Telefon 090-786 93 79

Samhällsvetenskaplig fakultet
Kommunikatör
Elin Andersson
Telefon 090-786 90 31

Lärarhögskolan
Kommunikatör
Marie Oskarsson
Telefon 090-786 69 47

Bildmuseet
Kommunikatör
Helena Vejbrink
Telefon 090-786 90 73

Kommunikationsenheten
2022-03-29