Översättningar

För att ta plats på den internationella arenan och vara attraktiva för inkommande studenter och personal ska Umeå universitet se till att relevant information finns översatt till engelska. Det gäller både när vi kommunicerar internt och externt.

Vem ansvarar för översättning?

Det finns ingen enskild enhet på universitetet som ansvarar för all översättning, utan alla medarbetare som informerar har även ansvar för att informationen finns på engelska när det är relevant. Det gäller oavsett kanal eller form, till exempel för

 • Externa webbsidor
 • Interna webbsidor på Aurora
 • Interna eller externa nyheter och evenemang
 • Nyhetsbrev
 • Sociala medier

Budget och personella resurser

Alla enheter tar ansvar för sin egen kommunikation. Det innebär också att planera för och avsätta resurser för kommunikation på engelska.

Översätta själv eller beställa översättning?

Om en text ska skickas till professionella översättare eller översättas internt av medarbetare med goda kunskaper i engelska, beror på typen av information och text.

Översätt själv med korrläsning av en kollega

Är lämpligt för:

 • enkla korta digitala nyheter och notiser
 • enkla mejlutskick
 • kontinuerliga mindre uppdateringar på webbplatser och sociala medier

Användbara hjälpmedel är ordlistor och Googles översättningstjänst Google Translate. Tänk bara på att inte använda texterna rakt av utan läs igenom och "tvätta texten".

Professionell översättning och språkgranskning

Är lämpligt för:

 • Stor mängd information "med lång hållbarhet" som når många och redan finns på svenska, exempelvis information på externa webbsidor eller sidor på intranätet Aurora.
 • Formell myndighetsinformation.
 • Större tryckta produktioner, exempelvis broschyr, roll-ups, vepor.
 • Forskningsinformation eller nyheter av komplicerad karaktär.

Läs mer om hur du beställer översättning under rubriken Beställa språk- och översättningstjänster och Tips vid beställning av översättningar.

Kommunikationsenheten
2021-12-22