Beställa översättning och språkgranskning

Umeå universitet har ett eget ramavtal för översättning från svenska till engelska och språkgranskning av engelska texter. Universitetet omfattas även av ett nationellt ramavtal för språktjänster när det gäller vissa andra språktjänster. Den här sidan reder ut vad som gäller för de olika tjänsterna och på undersidorna får du stöd i att beställa.

Tjänster som du köper från universitetets ramavtal

Översättning från svenska till engelska

I universitetets ramavtal för översättnings- och språkgranskningstjänster ingår översättning från svenska till engelska inom åtta delområden. Stödmaterial för hur du gör en beställning hittar du på sidan Översättning från svenska till engelska.

Språkgranskning av engelsk text

I universitetets ramavtal för översättnings- och språkgranskningstjänster ingår språkgranskning av text skriven på engelska inom sex delområden. Stödmaterial för hur du gör en beställning hittar du på sidan Språkgranskning av engelska texter.

Tjänster som du köper från andra ramavtal

Översättning från engelska till svenska

Översättning från engelska till svenska köper du via ett statligt ramavtal, och inte universitetets egna ramavtal. Stödmaterial för hur du gör en beställning via det ramavtalet hittar du på sidan Beställa översättning från engelska till svenska.

Översättning av andra språk

Umeå universitetet har inget eget ramavtal för köp av översättningstjänster till och från andra språk än kombinationen svenska och engelska, och det statliga ramavtalet har dröjt. Läs mer hos avropa.se (Statens inköpscentral) innan du köper en sådan översättningstjänst. Om det inte finns något ramavtal kan du göra ett direktköp.

Språkgranskning av svensk text

Språkgranskning av svenska texter köper du via ett statligt ramavtal, och inte universitetets egna ramavtal. Läs mer hos avropa.se (Statens inköpscentral) för information om hur du beställer.

Transkribering

Transkribering på svenska och engelska köper du via ett statligt ramavtal, och inte universitetets egna ramavtal. Hur du går tillväga för att beställa beror på vilket språk som ska transkriberas och om du samtidigt beställer en annan tjänst. Läs om hur du beställer transkribering.

Kommunikationsenheten
2023-03-27