Beställa språk- och översättningstjänster

Alla språk- och översättningstjänster som köps av universitetet måste köpas antingen av den interna översättaren på Kommunikationsenheten eller av de leverantörer som är avtalade. Just nu finns det däremot inget gällande avtal.

Översättning genom intern resurs

Kommunikationsenheten erbjuder översättning genom en intern resurs som översätter från svenska till engelska och engelska till svenska. Uppdrag tas emot i mån av tid.

Exempel på uppdrag, men inte uteslutande:

Nyheter, pressmeddelanden, webbsidor, personliga sidor, broschyrer, tryckmaterial, powerpoint-presentationer, kurs- och utbildningsplaner, styrdokument.

Observera dock att Kommunikationsenheten inte erbjuder översättning eller korrekturläsning av vetenskapliga artiklar och publikationer.

Läs mer om hur du beställer översättning från Inhousebyrån 

Inget avtal för översättningstjänster

Kammarkollegiets avtal för översättning och språktjänster har löpt ut. Umeå universitet har därför inget avtal för översättning och språkgranskning.

Hur ska man köpa översättnings- och språkgranskningstjänster?

Om du har behov av att köpa dessa tjänster under tiden vi är avtalslösa så ska du göra följande:

- Beräkna omfattningen av ert behov och beskriv den i ett dokument.

- Om du har en budget och förväntad kostnad understiger 50 000 kr kan du köpa den tjänst du behöver från valfri leverantör som en direktupphandling.

Följ rekommendationer för hur man genomför en direktupphandling.

- Om du har en budget och förväntad kostnad överstiger 50 000 kr ska du ta kontakt med upphandling@umu.se och ange vad du ska köpa för att få råd om hur du ska gå tillväga.

När du ska beställa översättning

För att du ska få ett bra resultat måste du göra en bra beställning. Till din hjälp finns sidan Tips vid beställning av översättningar.

Ska jag kräva en auktoriserad translator?

Auktorisationen som Kammarkollegiet hanterar prövar endast områdena finansiella, juridiska och allmänna texter. Om din text inte tillhör ett av dessa områden finns ingen garanti för att din översättning blir bättre bara för att översättaren är auktoriserad.

En auktoriserad translator har däremot lagstadgad tystnadsplikt och är särskilt viktiga att anlita för översättningar av betyg, intyg, födelseattester, vigselbevis, dödsattester, rapporter, årsredovisningar, domar, polisutredningar, stämningar och krävande lagtexter, till exempel.

Läs mer om auktoriserade translatorer

För frågor om upphandling

Upphandling och inköp
Universitetsledningshuset, plan 2
upphandling@umu.se

Kommunikationsenheten
2021-04-08