Tips vid beställning av översättningar

För att få en bra översättning är en tydlig beställning viktig, som specificerar vad du som beställare vill ha. Översättaren kan även behöva mer information utöver själva texten som ska översättas, som till exempel speciell terminologi, textens målgrupp och syfte.

Det ligger mycket arbete och diskussioner bakom de texter som lämnas för översättning och översättaren som du anlitar har stått utanför den processen. Ge översättaren tid och möjlighet att lära känna Umeå universitet och försök bidra med så mycket information som möjligt.

Språk

Var tydlig med till och från vilket språk du vill ha din översättning. Kom ihåg att ange att Umeå universitet använder brittisk engelska som standard!

Vad ska texten användas till?

Ska texten användas internt eller externt? Ska den tryckas eller publiceras på webben? Är det ett pressmeddelande eller information?

Vilka ska läsa texten?

Är det tekniker, forskare, allmänhet eller specialister?

Ämnesområde och textmängd

Är den tänkta översättaren rätt person för uppdraget? En bra översättning kräver att översättaren också har en viss sakkunskap inom området. Skicka gärna hela texten eller några typiska sidor så att översättaren kan bedöma om hen är rätt person för uppdraget.

Utformning

Ska översättningen levereras som ett rent textdokument eller omfattar uppdraget också layout och sättning? Ska texten monteras för senare tryckning?

Användning

En översättning är oftast gjord för ett specifikt användningstillfälle. Kontakta översättaren för eventuella justeringar om du vill använda den i andra sammanhang.

Leverans

Hur lång tid får översättaren på sig? Vart och hur ska texten levereras och i vilket format? E-post eller vanlig post? Word-fil eller annat alternativ?

Referensmaterial

Precis som vi inte känner till språkbruk och terminologi inom alla områden på svenska kan inte heller en översättare det. Med ett bra referensmaterial blir det lättare för översättaren att använda den terminologi som används inom universitetet och ämnesområdet konsekvent. Skicka därför med referensmaterial som kan underlätta översättningen, som till exempel ordlistor, exempel på tidigare texter och allmän information om universitetet, institutionen, fakulteten eller projektet. Skicka gärna direktlänkar till institutionens eller projektets webbsidor.

Kontaktperson

Vem kan översättaren vända sig till med eventuella frågor? Översättaren kan ha stor nytta av en kontaktperson med specialistkunskaper inom det aktuella området.

Anpassning

Behöver texten anpassas på något sätt? Om det till exempel rör sig om en engelsk översättning som ska publiceras på universitetets webb kan det vara viktigt att lokala ord och uttryck speglar det svenska samhället och inte något annat i den mån det ändå är förståeligt internationellt. Exempelvis översätts inte valutan medan lokala byggnader och platser ofta har etablerade översättningar i den mån de översätts alls.

Ge översättaren tid att göra sitt jobb!

Planera så att översättaren får gott om tid för uppdraget. Uttryck och formuleringar mår bra av att "mogna". Vid alltför snabb leverans finns risk för sämre kvalitet.

Granska och kommentera

Granska, kommentera och ändra texterna i samarbete med översättaren. Språkliga problem kan lätt smyga sig in och en ändring på ett håll kan orsaka inkonsekvens på andra. Översättaren får också en chans att utvecklas.

Samarbeta!

Översättning är ett samarbete mellan översättare och beställare. Även om man som översättare är expert på ett visst språk och ett visst område kan man ändå inte veta allt. Översättare har ofta vissa specialområden, men de kan inte alltid veta vilka uttryck och termer en enskild organisation föredrar att använda. Därför kan översättaren och kunden behöva "arbeta ihop sig".

Bygg upp en professionell relation med en eller flera översättare så lär de sig era önskemål, er stil och er terminologi. Man kan alltid be en byrå att få samma översättare som vid förra uppdraget i mån av tillgänglighet! I universitetets eget ramavtal är översättarens namn känt och du har möjlighet att ha direktkontakt med översättaren för att bygga upp ett gott samarbete.

Läs mer om hur du beställer översättning

Kommunikationsenheten
2023-03-28