Sociala medier

Sociala medier är ett samlingsnamn för externa kanaler som vi använder som komplement till vår webbplats www.umu.se för att kommunicera med våra målgrupper.

Umeå universitet har idag konton, sidor och grupper på flera olika sociala medier, både centralt hanterade och kopplade till exempelvis institutioner och utbildningar. Vi har valt att använda de olika kanalerna för olika syften, mot olika målgrupper. Just nu tänker vi oss följande inriktningar:

 • Facebook – praktisk information, evenemang m.m. som kan intressera befintliga studenter och presumtiva studenter.
 • Twitter – nya jobb, forskarbloggposter och forskningsnyheter för media, allmänhet och forskarsverige.
 • LinkedIn – nyheter, evenemang m.m. av intresse för människor med anknytning till Umeå universitet: Alumner, studenter och medarbetare.
 • Instagram har ingen specifik målgrupp. Närvaron på Instagram är viktig för att andra ska kunna tagga oss. Vi får en överblick av vad studenter, personal och andra har för bild av oss genom deras kameralins – och kan dela med oss av detta på Facebook.

Alla officiella kanaler hanteras av Kommunikationsenheten (Komm), men vi vill ha bidrag till innehåll från hela universitetet. Vill du nå ut med något, hör gärna av dig på komm@umu.se.

Vill du starta en egen kanal?

Tänk på det här:

 • Förankra alltid etableringen av en ny kommunikationskanal hos prefekt eller motsvarande.
 • Prefekt eller motsvarande utser en ansvarig för ytan.
 • Klargör syftet och målgruppen – vad ska det sociala mediet fylla för funktion?
 • Precisera vem som ska vara avsändare – Umeå universitet eller Umeå universitet genom fakultet/institution/avdelning/centrumbildning/enskild anställd etc.
 • Avsätt resurser för att hantera kanalen.
 • Bestäm rutiner för hur övervakning, arkivering, respektive gallring ska genomföras för att följa universitets regler.
 • Utforma en policy som ska finnas tillgänglig i mediet. Mallen hittar du i blocket Policy och checklista för användning av sociala medier.
 • Utforma det sociala mediet i enlighet med de anvisningar som finns vid Umu gällande logotyper, typsnitt m.m. Läs mer om vår grafiska profil.
 • Anmäl ytan till komm@umu.se och ange:
  • Namn på ytan samt adress.
  • Ytans syfte.
  • Planerad uppdateringsfrekvens.
  • Ansvarig enhet samt verksamhetsområde som ytan stöder och kontaktuppgifter till godkännande prefekt eller motsvarande samt datum för godkännande.
  • Namn och kontaktuppgifter till ansvarig för ytan.
  • Kort beskrivning av ytans övervakningsrutiner.
  • Uppgift om hur och när ytan ska utvärderas.
 • Öppna kanalen.
 • Skapa rutiner för överlämning av användaruppgifter/behörigheter vid avveckling eller byte av ansvarig.
 • Vid digitala kampanjer och liknande meddela detta till komm@umu.se.

Användning av kanalen

Universitetet är en myndighet, och vårt myndighetsansvar gäller även våra kanaler i sociala medier. Det innebär bland annat att

 • vi måste bevaka de kanaler vi startar
 • vi skyndsamt måste svara på de frågor som eventuellt kommer in
 • uppträda under riktigt namn och inte pseudonym
 • dokumentera eventuella misstankar om lagbrott och eventuella blockeringar.

Hur ska vi hantera olämpliga inlägg?

Ska man besvara och bemöta (till exempel) kritiska inlägg i sociala medier? Och i så fall hur? Som så ofta annars är det något man måste bedöma från fall till fall. Om du är osäker på hur du ska bemöta och hantera olika typer av inlägg, kontakta Kommunikationsenheten för stöd, råd och hjälp.

Privat eller i tjänsten?

I alla kanaler måste det synas tydligt att det är universitetet som är ansvarigt för kanalen och att den som kommunicerar i kanalen gör det som representant för universitetet, alltså i sin tjänst. Det kan till exempel göras tydligt genom information i profilen eller vid val av kontonamn.

Lär mer om vårt myndighetsansvar i sociala medier i Policy för användning av sociala medier med Umeå universitet som avsändare.

 

Våra större digitala kanaler och kontaktpersoner

Facebook svenska:
Kommunikationsenheten

Facebook engelska:
International Office

Twitter svenska:
Kommunikationsenheten

Twitter engelska:
Kommunikationsenheten

Youtube och Vimeo:
Kommunikationsenheten

Instagram:
Kommunikationsenheten

LinkedIn:
Kommunikationsenheten

Anja Axelsson
2021-05-21