Sociala medier

Sociala medier är ett samlingsnamn för externa kanaler som vi använder som komplement till vår webbplats www.umu.se för att kommunicera med våra målgrupper.

Vid Umeå universitet finns i dag konton, sidor och grupper på flera olika sociala medier, både centralt hanterade och kopplade till exempelvis institutioner och utbildningar.

Kommunikationsenheten har ansvar för Umeå universitets officiella sociala medier-konton. Kontona och kanalerna användas för olika syften, mot olika målgrupper. Här nedan kan du läsa om dem:

 • Facebook:
  Umeå universitets officiella Facebookkonto heter just Umeå universitet.
  (Umeå universitet har även en engelskspråkig officiell Facebook ­– Umeå university som hanteras av International office).
  Syfte och mål: Sprida innehåll kopplat till Umeå universitet, väcka intresse för och driva trafik till umu.se, skapa interaktion och dialog, lyfta det som sker i Umeå och på campus.
  Vanligt är att lägga upp länkar till nyheter och reportage som leder in till sajt umu.se.
  Kanalen kan även användas till att skapa och sprida evenemang. Umeå universitet-sidan kan vara medvärd till evenemang som skapas av andra sidor som har tydlig koppling till universitetet och passar kanalens målgrupp. 
  Kanalen är även en plattform för annonsering. 
  Messenger är en kommunikationskanal med många inkommande frågor. 
  Primär målgrupp: Övriga intressenter, studenter, presumtiva studenter, medarbetare vid Umeå universitet samt presumtiva medarbetare. Kanalen har ett brett tilltal.
 • Twitter:
  Umeå universitet har två kanaler på Twitter: "Umeå universitet" (sve) och "Umeå University" (eng). 
  Mål och syfte: Stärka universitetets varumärke genom att lyfta forskning, driva opinion samt skapa och föra dialog med relevanta personer/konton. Kanalen används för att sprida artiklar från umu.se samt andra källor som lyfter innehåll kopplat till Umeå universitet.
  Primär målgrupp: Forskare – intern och extern (internationellt på den engelska konto.)
  Sekundär målgrupp: Andra lärosäten, myndigheter (stiftelsen, finansierar) och medier.
 • LinkedIn
  Universitets officiella LinkedIn-konto heter just Umeå universitet.
  Mål och syfte: Stärka varumärket Umeå universitet. Stimulera nätverkande och engagemang för Umeå universitet, genom att lyfta framgångsrik forskning och resultat inom forskning, utbildning och samverkan.
  Kanalen används även till rekrytering av nya medarbetare (nationellt och internationellt).
  Primär målgrupp: Presumtiva medarbetare, alumner, övriga intressenter

  Sekundär målgrupp: Befintliga studenter för vidare utbildning, samt medarbetare.

 • Instagram: 
  Universitetets officiella Instagramkonto heter Umeå universitet.
  Mål och syfte:
  Umeå universitets instagramkonto ska i första hand användas för nationell studentrekrytering och att stärka varumärket Umeå universitet till målgruppen presumtiva studenter. Det görs genom att visa upp campus och staden Umeå, väcka positiva känslor och beröra, förmedla Umu som en plats att vilja plugga på, förmedla Umu-andan och utmana förutfattade meningar om Umeå. 
  Kanalen har både flöde- och storysformat. Från storys går det att länka in till umu.se eller annan relevant landningsplats. 
  Kanalen är även en plattform för annonsering.
  Kanalen har en meddelandefunktion med många inkommande frågor.
  Primär målgrupp: Presumtiva studenter.
  (Primärt 19-27 år i norra och södra Sverige, sekundärt 27 år och uppåt samt breddad rekrytering.)

  Sekundär målgrupp: Studenter, medarbetare, allmänhet och media. 

 • Youtube:
  Umeå universitet har två kanaler på Youtube: "Umeå universitet" och "Studentliv på Umeå universitet".
  Mål och syfte: "Umeå universitet" innehåller övergripande videokommunikation för Umeå universitet och ska i första hand användas för att stärka varumärket Umeå universitet med en bredd av innehåll. 

  "Studentliv på Umeå universitet" ska i första hand användas för nationell studentrekrytering och stärka varumärket Umeå universitet till målgruppen presumtiva studenter. Innehållet ska inspirera och kommunicera universitetsstudier, Umeå universitet, Umeå och studentlivet.
  Primär målgrupp: 
  "Umeå universitet": Presumtiva studenter, medarbetare, forskningsintresserade, Umeåbor, internationella studenter, allmänheten.
  "Studentliv på Umeå universitet": Presumtiva studenter. Unga vuxna 19–27 år över hela landet. 

Har du innehåll som passar officiella kanalerna?

Alla officiella kanaler hanteras av Kommunikationsenheten (Komm). Men innehållet kan produceras från fler vid universitetet. Den som har innehåll eller idéer till innehåll är välkommen att höra av sig till Kommunikationsenheten, som gör en redaktionell bedömning och återkopplar. Maila till: redaktion@umu.se.

Vill du starta en egen kanal?

Tänk på det här:

 • Förankra alltid etableringen av en ny kommunikationskanal hos prefekt eller motsvarande.
 • Prefekt eller motsvarande utser en ansvarig för ytan.
 • Klargör syftet och målgruppen – vad ska det sociala mediet fylla för funktion?
 • Precisera vem som ska vara avsändare – Umeå universitet eller Umeå universitet genom fakultet/institution/avdelning/centrumbildning/enskild anställd etc.
 • Avsätt resurser för att hantera kanalen.
 • Bestäm rutiner för hur övervakning, arkivering, respektive gallring ska genomföras för att följa universitets regler.
 • Utforma en policy som ska finnas tillgänglig i mediet. Mallen hittar du i blocket Policy och checklista för användning av sociala medier.
 • Utforma det sociala mediet i enlighet med de anvisningar som finns vid Umu gällande logotyper, typsnitt m.m. Läs mer om vår grafiska profil.
 • Anmäl ytan till komm@umu.se och ange:
  • Namn på ytan samt adress.
  • Ytans syfte.
  • Planerad uppdateringsfrekvens.
  • Ansvarig enhet samt verksamhetsområde som ytan stöder och kontaktuppgifter till godkännande prefekt eller motsvarande samt datum för godkännande.
  • Namn och kontaktuppgifter till ansvarig för ytan.
  • Kort beskrivning av ytans övervakningsrutiner.
  • Uppgift om hur och när ytan ska utvärderas.
 • Öppna kanalen.
 • Skapa rutiner för överlämning av användaruppgifter/behörigheter vid avveckling eller byte av ansvarig.
 • Digitala kampanjer hanteras av Spoon. Vill du beställa kampanj eller annons, se guide här intill. 

Användning av kanalen

Universitetet är en myndighet, och vårt myndighetsansvar gäller även våra kanaler i sociala medier. Det innebär bland annat att

 • vi måste bevaka de kanaler vi startar
 • vi skyndsamt måste svara på de frågor som eventuellt kommer in
 • uppträda under riktigt namn och inte pseudonym
 • dokumentera eventuella misstankar om lagbrott och eventuella blockeringar.

Hur ska vi hantera olämpliga inlägg?

Ska man besvara och bemöta (till exempel) kritiska inlägg i sociala medier? Och i så fall hur? Som så ofta annars är det något man måste bedöma från fall till fall. Om du är osäker på hur du ska bemöta och hantera olika typer av inlägg, kontakta Kommunikationsenheten för stöd, råd och hjälp.

Privat eller i tjänsten?

I alla kanaler måste det synas tydligt att det är universitetet som är ansvarigt för kanalen och att den som kommunicerar i kanalen gör det som representant för universitetet, alltså i sin tjänst. Det kan till exempel göras tydligt genom information i profilen eller vid val av kontonamn.

Lär mer om vårt myndighetsansvar i sociala medier i Policy för användning av sociala medier med Umeå universitet som avsändare.

 

Vill du beställa kampanj eller annons i sociala medier?

Annonser och kampanjer i sociala medier och sökordsoptimering kallas även digital distribution och beställs via särskilda formulär. I guiden för beställning av digital distribution hittar du mer info om hur beställningen går till och saker du bör tänka på. 

Guide för beställning av digital distribution

Formulär för beställning av annonsering eller kampanjer i sociala medier 

Formulär för beställning av sökordsannonsering 

Vid frågor om guiden eller beställningsformulären, kontaktar du umu@spoon.se eller malin.sunna@umu.se

Våra större digitala kanaler och kontaktpersoner

Facebook svenska:
Kommunikationsenheten

Facebook engelska:
International Office

Twitter svenska:
Kommunikationsenheten

Twitter engelska:
Kommunikationsenheten

Youtube och Vimeo:
Kommunikationsenheten

Instagram:
Kommunikationsenheten

LinkedIn:
Kommunikationsenheten

Anja Axelsson
2022-11-22