Texter

Alla texter som skrivs inom universitetet ska följa vår språkpolicy och språklagen. Att skriva en text som fungerar handlar om att anpassa den efter personen som ska läsa, vilket syftet är med att skriva texten och hur och var den ska publiceras.

En välskriven och genomarbetad text sparar tid och är en viktig del i vår marknadsföring. En genomtänkt text är anpassad efter sin mottagare, syfte och medium, vilket gör den lättare för mottagaren att förstå och ta till sig och ger ett gott intryck av både skribent och universitetet som avsändare. En välskriven text kan ta längre tid att ta fram, men sparar tid i längden.

Det viktigaste först

Tänk till innan du ens börjar skriva:

 • Vilket är syftet med texten?
 • Vad ska informationen användas till?
 • Vem ska läsa?
 • Var och hur ska den publiceras?
 • Hur gör du det så enkelt som möjligt för läsaren att använda den på rätt sätt?

Klarspråk ska prägla universitetets alla texter

Klarspråk innebär att texterna ska:

 • vara anpassade till mottagaren
 • ha en ändamålsenlig struktur
 • vara klara och tydliga
 • ha ett vårdat, enkelt och begripligt språk
 • vara tillgängliga
 • ha en respektfull ton.

Umeå universitet är ett svenskspråkigt universitet

Umeå universitet är ett svenskspråkigt universitet, och svenska är det språk som i första hand ska användas inom administration, utbildning och – där så är möjligt – forskning.

 • Universitetets institutioner, centrumbildningar och arbetsenheter ska ha svenska och engelska benämningar.
 • Universitetets utbildningar och examina ska ha svenska och engelska benämningar.
 • Eventuella avsteg från att använda svenska i myndighetskommunikationen ska vara noga genomtänkta och välgrundade.

Arbete med språkfrågor ska vara en naturlig del i planering och uppföljning av universitetets verksamhet och ses som en del i kvalitetsarbetet.

Läs mer om språkval i vår språkpolicy.

Vill du lära dig mer om till exempel klarspråk, att skriva för webben eller har frågor om text och skrivande?

Har du frågor och funderingar kring skrivande i allmänhet och texter i synnerhet? Hör av dig till Magdalena Munther på Kommunikationsenheten.

Umeå universitets språkpolicy

Skriva för webben?

Manualen Skriva för webb (Teamsyta Nätverk för kommunikation) är anpassad till universitetets specifika förutsättningar och riktlinjer.

Magdalena Munther
2021-06-17