Webben - umu.se

Umeå universitets webbplats – umu.se – är en webbplats för i första hand externa besökare. För medarbetare vid universitetet finns intranätet Aurora och för studenter Studentwebben.

Universitetets webb ska ge besökaren en bättre bild av Umeå universitet. Vår webb ska vara enkel, tydlig och effektiv. Den ska visa att universitetet har hög kvalitet på forskning och utbildning och att Umeå universitet bidrar till att utveckla både människorna här och det omgivande samhället.

För dig som bedriver verksamhet inom Umeå universitet är webbplatsen tänkt att fungera som en plattform där du kan beskriva din verksamhet för omvärlden med hjälp av din institutions eller enhets webbredaktörer.

Webbpublicering på umu.se

Webbredaktör

För att få behörighet att publicera på umu.se och studentwebben krävs att du genomgått utbildning för webbredaktörer. Prefekter/chefer utser vilka som ska utbildas till dessa uppgifter.

Du som jobbar som webbredaktör hittar all information för ditt arbete på Teamsytan Webbpublicering umu.se.

Här informeras om de olika rollerna i webborganisationen, hur vi arbetar med innehåll på umu.se, förändringar och ny funktionalitet i Episerver. Här finns även chans att ställa frågor till andra redaktörer eller till Kommunikationsenheten.

Funktionsredaktör - välkomstbrev, kalender, schema

För att skapa och publicera välkomstbrev, kalenderhändelser och schema krävs behörighet som så kallad funktionsredaktör.

Det är en behörighet som tilldelas av din katalogansvarige (kallas "SRW Redaktör utbildning begränsad" i systemet Personaladministration) och kräver för närvarande ingen särskild utbildning.

Webbredaktörer och funktionsredaktörer hittar instruktioner och manualer för att utföra uppgifter knutna till Episerver finns i kunskapsdatabasen Manual.

Synpunkter, önskemål och frågor

Har du frågor eller vill du framföra synpunkter och önskemål kan du kontakta Kommunikationsenheten via Servicedesk.

Kontakt Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten
901 87 Umeå

Telefon: 090-786 50 70
E-post: komm@umu.se

Besöksadress
Universitetsledningshuset, Plan 4
Universitetstorget 4

Kommunikationschef
Gunilla Stendahl
Telefon: 090-786 51 82
Mobiltelefon: 072-500 79 74

Gunilla Stendahl
2021-10-05