Redaktörsorganisation för umu.se

Innehållet på den externa webbplatsen umu.se administreras av ett stort antal medarbetare från verksamheten. Här beskrivs de roller som utgör innehållsarbetet på umu.se.

Redaktörsorganisationen för umu.se styrs av dokumentet Regel för webb (Regel för webb FS 1.1-1485-21) men har utöver det också en mer detaljerad redaktörsorganisation med rollerna:

Den tidigare rollen Innehållsansvarig slås ihop med rollen Webbredaktör under hösten 2021.

Erik Vesterberg
2021-10-05